Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

Ontvangen op zaterdag 29 september 2012

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is?

Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking. Zoveel van diegenen, die grote erkenning en succes nastreven en bereiken, worden verafgood door diegenen die geloven dat dit de roem is waarnaar zij moeten streven en die hen voldoening zal schenken.

Zeer weinig van hun tijd wordt besteed aan wat er echt belangrijk is. Zij vertrappen anderen om te krijgen wat zij willen door hun onverzadigbaar verlangen om voor de wereld te schitteren door roem.

Hun ijdelheid wordt door de amusementswereld en de media gevoed, en hun streven naar zelfvolmaaktheid wordt toegejuicht.

Dat is wat gewone mensen tegenwoordig nastreven. Zij bewonderen ronduit dergelijke ambitie en dat gaat dan op een religie lijken. Zij verafgoden diegenen die een dergelijke hoogte bereiken en beginnen dan hun leven te imiteren.

Niet eenmaal nemen zij in overweging dat dergelijke zaken niet echt belangrijk zijn. Zij blijven nooit staan om zich af te vragen: Is dit waaruit mijn leven behoort te bestaan?

In de meeste gevallen geloven zij niet in God, want als zij dat wel deden, zouden zij weten hoe onaangenaam het is in Gods ogen om op deze manier ophemeling na te streven.

Wanneer iemand voortdurend naar aandacht en ophemeling op zoek gaat, en geobsedeerd is door het beeld dat hij naar de wereld toe schetst, beseft hij niet hoe kort deze weg is. Het zal na verloop van tijd verdwijnen en dan zullen zij merken dat zij leeg zijn en geen liefde overhouden om met anderen te delen.

Zij brengen zoveel van hun tijd door met van zichzelf te houden, dat er geen plaats meer is voor enig andere liefde. Zij stellen hun eigen noden boven die van anderen. Zij zullen alles doen, waaronder ook het plegen van daden die God beledigen, om zelfverheerlijking te bewerkstelligen.

Er werden aan deze generatie zoveel leugens verteld over de manier waarop zij hun leven moeten leiden. Zij worden daartoe aangespoord door een wereld die gelooft dat materieel gewin, beroemdheid, cultuur en ambitie – die grote bewondering zullen opleveren- de belangrijkste zaken zijn om na te streven.

Hoe weinig weten zij toch! Hoe geschokt zullen zij zijn wanneer zij ontdekken hoe verkeerd zij waren.

Mensen die zo’n leven leiden zullen geconfronteerd worden met ontgoocheling zodra hun begeerten niet bevredigd worden.

Geen enkele daad, die uit een door zichzelf geobsedeerde ambitie verricht wordt om hen meer plezier te bezorgen, zal er in slagen hen vrede te brengen.

Bid dat de mensen weldra zullen beseffen dat het streven naar roem en zelfverheerlijking maar voor een korte tijd voldoening schenkt. Er is slechts één doel dat jullie zouden moeten nastreven en dat bestaat erin de Leer van de Heer te volgen.

Wanneer jullie dat doen, zullen jullie in vrede zijn.

Jullie kunnen dan nog altijd van de genoegens in de wereld genieten, maar jullie zullen begrijpen wat werkelijk van belang is.

Zoveel jonge mensen hechte n zo’n waarde aan hoe zij op anderen overkomen. De druk op hen, om hun leven te leiden met het najagen van dezelfde doelstellingen als die van die beroemdheden die zij bewonderen, beschadigt hun ziel.

Het verdringt de realiteit van wat God behaagt.

Het verdringt de waarheid.

Enkel de waarheid zal ervoor zorgen dat zij zich tevreden voelen en hen vrede, liefde, vreugde en geluk bezorgen.

Ik Ben het Leven dat zij zoeken.

In Mij zullen zij een leven van glorie vinden.

Dat is de roem die zij moeten nastreven.

Want als zij zich tot Mij wenden, zullen zij in het Nieuw Paradijs een leven van grote glorie leiden.

Dat is de enige roem die hen ongekende vreugde zal bezorgen.

Jullie Jezus

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

Boodschap: De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten

zaterdag 22 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen voor valse profeten die proberen zich te bemoeien met deze missie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie