Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn woord wordt niet afgewezen uit angst maar door de zonde van hoogmoed

Ontvangen op maandag 14 november 2011

20.15 u

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat de mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld maken. Zoveel van Mijn kinderen begrijpen Mijn grote barmhartigheid verkeerd en onderschatten deze. Ondanks het aantal keer dat Ik Mijn kinderen vergiffenis voor hun zonden beloof, zijn zij nog steeds bang dat Ik niet alle zonden kan vergeven, hoe zwaar de zonde ook is.

Het kwaad in de wereld wordt veroorzaakt door de haat die Satan heeft voor de mensheid. Die arme misleide zondaars die slaafs het pad van de bedrieglijkheid volgen, zijn Mijn geliefde kinderen. Ik bemin elk van hen en zal hen blijven beminnen ondanks de duisternis van hun ziel. Wanneer het om al de zielen gaat, is Mijn liefde eeuwigdurend en zal nooit sterven. Ik sta klaar om allen volkomen te vergeven en te omhelzen. Ik ben tot alles bereid om alle zondaars terug naar Mijn kudde te brengen, hoezeer zij Mij ook beledigen.

Er zal Satan belet worden om zulke zielen te stelen. Maar pas wanneer het schild van de hoogmoed door de zondaars wordt afgeworpen, zullen zij zich terug tot Mij kunnen wenden en weer deel gaan uitmaken van Mijn gekoesterde familie. Begrijp dit niet verkeerd! Ik kan de zielen enkel dichter tot Mij brengen. Ik kan hen niet dwingen om van Mij te houden. Ik kan hen niet dwingen om Mijn Koninkrijk van het Paradijs te willen binnengaan. Zij zullen eerst Mijn hand van verzoening, uit eigen vrije wil, moeten aanvaarden.

Ik ben, zoals Ik je dikwijls gezegd heb, in de eerste plaats een God van barmhartigheid. Mijn gerechtigheid zal volbracht worden maar slechts nadat elke diepgaande maatregel genomen werd om iedere ziel op aarde te redden.

Mijn dochter, dit werk zou helemaal niet gemakkelijk voor jou worden. Aangezien Ik je deze heilige taak van dergelijke omvang gegeven heb, zal het van jou kant enorme kracht vereisen. Je bent gevormd om sterk te zijn. Je werd opgeleid voor dit werk sinds je uit de schoot van je moeder kwam. Al jouw reacties op Mijn allerheiligste instructies waren overeenkomstig Mijn goddelijk plan voor de mensheid. Het is doordat je met Mij verenigd bent ( ben je dit vergeten?) dat je dezelfde afwijzing zal ondergaan die Ik moest doorstaan tijdens Mijn tijd op aarde. Dezelfde afwijzing door diegenen die zich beroemen op hun intellectuele kennis van Mijn Leer om deze boodschappen van Mij, waarvan jij getuige bent in de wereld van vandaag, te verwerpen. Die zielen, vervuld van trots en hun zelfuitgeroepen kennis van de Heilige Schrift, schieten te kort om dit te begrijpen.

Mijn onderrichtingen zijn zeer eenvoudig. Voeg er al de mooie taal en proza aan toe die jullie willen, de waarheid blijft zoals het altijd geweest is. Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Enkel wanneer jullie respect tonen voor elkaar en elkaar liefhebben, zullen jullie Mijn woord naar waarheid kunnen verkondigen.

Er bestaat zoveel verwarring, Mijn dochter. Er wordt Mijn kinderen zoveel verschrikking en angst ingeboezemd omtrent hun toekomst. Als de zielen slechts zouden kalmeren en bidden om barmhartigheid dan zouden hun gebeden verhoord worden. Rampen zullen en kunnen verzacht worden. Houd de hoop in jullie ziel levend, kinderen! Blijf nooit steken door elkaar te veroordelen en doe dit zeker nooit in Mijn naam!

Wie een ander durft veroordelen door bespotting, in naam van het Christendom, zal tegenover Mij komen te staan. Hij die zondigt tegen Mijn profeten, zal zich eveneens tegenover Mij moeten verantwoorden. Mijn woord wordt niet uit liefde afgewezen. Mijn woord wordt niet uit angst afgewezen. Neen, het wordt afgewezen door de zonde van de hoogmoed.

Jullie Redder

Jezus Christus 

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie