Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

Ontvangen op woensdag 30 november 2011

15.30 u

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. Dit kan zo onverwacht zijn, waarbij het de ziel in een zodanige toestand van verlatenheid achterlaat, dat het voelt alsof deze nooit zal herstellen van de gevoelens van hulpeloosheid en gebrek aan geloof.

Vrees niet, kinderen ! Verlatenheid is iets dat jullie zullen voelen wanneer jullie Mij nabij zijn. Ik voelde dezelfde verlatenheid, hier op aarde, door Mijn geliefde Vader. Ik voelde Me vaak verloren en eenzaam terwijl Ik probeerde om met Hem te communiceren. Dit is een zware beproeving die jullie zullen ondergaan wanneer jullie oprecht in God geloven. Dit is de manier waarop Satan jullie wegtrekt zodat jullie na een tijdje, zo hoopt hij, jullie zoektocht naar Mij opgeven en terug tot de wereldse gewoontes vervallen die behagen zullen scheppen maar geen voldoening kunnen geven.

Weten jullie niet dat gebed zal verhinderen dat dit gebeurt ? Beseffen jullie niet dat Ik dit toesta voor jullie eigen bestwil en als een onderdeel van jullie training, om een geestelijke sterkte te verwerven die slechts bereikt wordt door deze verlatenheid ?

De wegen van Mijn Vader zijn voor jullie, kinderen, moeilijk te begrijpen. Vertrouw gewoon op Mij, jullie Jezus, en aanroep Mij om jullie de genaden te geven die jullie nodig hebben om met Mij te strijden om jullie broeders en zusters te redden. Zij moeten behoed worden voor de verdorven plannen die in jullie wereld georkestreerd worden door die machten die trachten jullie te beheersen door middel van juist die dingen die jullie nodig hebben om te overleven.

Denk eraan, kinderen, Ik ben zo dicht bij al Mijn volgelingen dat, wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, Mijn strijdmacht zich onmiddellijk zal opwerpen om een krachtige tegenstander van Satan te worden.

Kinderen, jullie mogen nooit de hoop verliezen ! Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld, die zich in een totale chaos bevindt, veroorzaakt door het gebrek aan geloof in Mijn Eeuwige Vader.

Dat alles gaat veranderen zodra de wereld getuige zal zijn van het bewijs dat deze nodig heeft om het bestaan van God de Vader te aanvaarden.

Jullie Jezus

Redder van de mensheid

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie