Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn naam wordt niet langer geëerd. Mijn naam wordt vervloekt.

Ontvangen op dinsdag 4 september 2012

23.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afwijzing en de haat van de mensheid wordt op elk moment van elke dag door Mij gevoeld.

Het vermindert nooit. Mijn kruisiging was slechts het begin.

Dat mag dan wel de redding van de mensheid ingeluid hebben, maar Mijn pijn zal blijven tot Satan verbannen wordt.

Zolang hij aanwezig is en over de aarde heerst, wat hij op dit moment nog altijd doet, eindigen Mijn pijn en kwelling nooit.

De enige verlichting is de vreugde die Ik voel wanneer Ik in de wereld, bij zuivere zielen, ware liefde tot elkaar zie.

Het is deze liefde die het licht tussen nacht en dag mogelijk maakt. Want zonder Mijn licht zou de duisternis vierentwintig uur per dag de overhand hebben.

Als jullie willen, stel jullie dan Mijn pijn voor!

Tot diegenen onder jullie die, door de handen van diegenen van wie jullie houden, pijn en lijden ondergaan: jullie zullen precies weten hoe Mijn pijn voelt.

Wanneer jullie op een wrede manier gekweld worden, zowel mentaal als fysiek, door iemand waar jullie van houden, is de pijn zwaarder om te dragen.

Zelfs als jullie weten dat de persoon die jullie vervolgt in verschrikkelijke duisternis verkeert, verzacht dat jullie pijn niet. Integendeel, het verhoogt de intensiteit en de zwaarte van jullie lijden.

Dat is omdat jullie nog steeds om jullie vervolgers geven, maar weten dat zij lijden en hun gedrag niet kunnen helpen.

Zij verkeren zozeer in duisternis dat, wanneer jullie hen proberen uit te leggen wat zij moeten doen om van hun duisternis af te raken, zij niet zullen luisteren.

Zij willen niet luisteren.

Noch willen zij hun geest herscheppen om het licht, de liefde en de vreugde te zien die zij zouden voelen als zij enkel naar jullie zouden willen luisteren, naar die ene persoon die, ondanks hun gebreken, echt van hen houdt. Hun enige kans om deze gevaarlijke, duistere wolk, die geheel hun geest beslaat, af te stoten om hen te bevrijden.

De pijn van de afwijzing valt Mij, jullie Redder, de Mensenzoon, zwaar.

Ik onderging een verschrikkelijk fysiek lijden, dat grotendeels niet tot in detail aan de wereld meegedeeld werd –zo afschuwelijk was de kwelling– want Ik wilde dit soort van medeleven niet.

Neen, Ik vroeg enkel om jullie trouw, jullie geloof alsook om de vreugde en opluchting te weten dat jullie gered werden van de eeuwige verdoemenis.

Maar weet de mensheid werkelijk af van het geschenk dat Ik hen zowaar gegeven heb?

Velen gaan naar de Mis, of ontvangen in andere Christelijke Kerken de wijn, om Mijn geschenk te vereren. Maar zij beseffen niet wat dat inhoudt.

Ik gaf Mijzelf volledig met Lichaam, Geest en Ziel. Wanneer jullie de Communie ontvangen, moeten jullie Mijn Lichaam ten volle nuttigen en niet gewoon maar zeggen dat jullie Mij vereren.

Want zonder Mijn Lichaam, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, kan Ik jullie ziel niet innemen. Weten jullie dat niet?

Waarom wijzen jullie Mijn waarachtig geschenk af zoals het aan Mijn apostelen uitgelegd werd? Dat de Eucharistie daadwerkelijk Mijn Lichaam is?

Jullie kunnen jullie de genaden niet voorstellen die aan jullie, jullie familie en generaties verloren gegaan zijn door jullie afwijzing van de macht van een dergelijk geschenk.

Mijn pijn gaat nooit weg. Ik ween. Ik lijd. Ik huil wanneer Ik de zonde zo welig zie tieren in de wereld, dat Mijn naam niet langer geëerd wordt. Mijn naam wordt vervloekt. Ik voel een intense pijn.

Jij, Mijn dochter, hebt de afgelopen paar maanden diezelfde pijn gekregen. Ik liet deze aanval door de Boze op jou tot jou doordringen. Dit offer, dat jij Mij aangeboden hebt als offerziel, was moeilijk maar je leerde daardoor een eenvoudige les.

Wanneer je in Mijn naam, door toedoen van anderen, het slachtoffer bent van zo’n wreed lijden, voel je de buitengewone pijn die Ik op datzelfde moment voel.

Onze pijn is verstrengeld, Mijn dochter, in deze mystieke vereniging. Jij aanvaardde gewillig Mijn oproep om een offerziel te worden terwijl je de gevolgen daarvan kende, hoe beangstigend deze ook waren.

Nu jij bijdraagt tot bekering, weet jij dat wanneer er lijden nodig is, het Mijn eigen lijden moet evenaren, wat zeer traumatisch en pijnlijk is en kan zijn.

Door je menselijke natuur zal je van tijd tot tijd geneigd zijn om tegen te spartelen en te strijden tegen de verschrikking die je toegebracht wordt. Vooral wanneer zelfs de pijn van nagels die in je polsen gehamerd worden, te verkiezen zou zijn boven de kwelling waarvan jou gevraagd wordt om deze in Mijn naam te doorstaan.

Mijn genaden hebben jou geholpen in je onderwerping aan deze verzoeken van lijden. Zij verleenden jou een sterkte die het jou mogelijk maakte om je te verheffen, sterk te staan en God te prijzen. Want het zijn genaden om je te helpen het lijden te aanvaarden als een geschenk aan God om zielen in doodzonde te redden.

De volgende keer dat iemand jullie kwelt, jullie met wreedheid behandelt en jullie mentaal misbruikt, kinderen, zullen jullie – als jullie je dat dan zouden kunnen herinneren - jullie pijn overwinnen.

Bid tot Mij met dit kruistochtgebed (75) ‘Ik draag Mijn pijn aan U op, lieve Jezus’

Jezus, ik koppel mijn pijn en lijden aan het lijden dat U doorstond tijdens Uw doodstrijd op Calvarië.
Elke belediging die ik onderga, bied ik U aan.
Elke beschimping en verbale aanval waaronder ik lijd, bied ik aan ter ere van Uw doornenkroning.
 
Elke onterechte kritiek over Mij, bied ik aan ter ere van Uw vernedering voor Pilatus.
 
Elke fysieke kwelling die ik onderga door toedoen van anderen, bied ik aan ter ere van Uw geseling aan de kolom.
 
Elke belediging die Ik te verduren krijg, offer ik op ter ere van de verschrikkelijke lichamelijke foltering die U doorstond tijdens de doornenkroning, toen zij Uw oog openreten.
 
Elke keer dat ik U navolg, Uw Leer meedeel en Ik daarop in Uw naam bespot wordt, laat mij U dan bijstaan op de weg naar Calvarië.
 
Help mij om verlost te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik van U houd, lieve Jezus.
 
Wanneer bovendien alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij dan om moedig te zijn door eraan te denken hoe U gewillig toeliet dat U op zo’n afschuwelijke en wrede manier gekruisigd werd.
 
Help mij op te staan en tot een ware Christen gerekend te worden, een ware soldaat in Uw strijdmacht, nederig en rouwmoedig van hart, ter nagedachtenis aan het offer dat U voor mij gebracht hebt.
 
Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en toon mij hoe mijn eigen lijden anderen kan inspireren om zich aan te sluiten bij Uw strijdmacht van gelijkgestemde zielen die van U houden.
 
Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren, als een geschenk om zielen te redden in de laatste strijd tegen de tirannie van de Boze. Amen.

Het lijden, Mijn dochter, hoe moeilijk het ook is, is een geschenk dat Ik benut, door het te overhandigen aan diegenen die Ik in Mijn Hart vertrouw, zodat Ik zielen kan redden.

Jij, Mijn dochter, hebt door jouw antwoord Mijn lijden zeer verlicht. Het zal echter nog enige tijd duren voordat Ik bevrijd ben van het kruis.

Dat kan enkel tot stand komen wanneer Ik elke mogelijke ziel red die vandaag de dag op aarde leeft.

Jullie Jezus

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie