Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn boodschappers zijn nu onder jullie om jullie ziel voor te bereiden

Ontvangen op donderdag 3 november 2011

21.00 u

Mijn geliefde dochter, de aangekondigde profetieën zullen bekend gemaakt gaan worden en zullen overal ter wereld gezien worden zodat niemand in staat zal zijn om deze te negeren.

Zoveel van Mijn kinderen zijn zich niet bewust van de inhoud vervat in het Boek van Mijn Vader, de Allerheiligste Bijbel. Er wordt weinig aandacht geschonken aan het Boek van Johannes waarin details over de eindtijd gegeven zijn aan de hele wereld. Deze tijd is nu gekomen! Bereid jullie allemaal voor!

De waarheid vervat in het Boek der Openbaring is precies dat – de waarheid. Kunnen jullie de tekenen herkennen? De beroering in de wereld zal verder uit de hand lopen in een verscheurend tempo. Jullie muntstelsel wordt bedreigd door een wereldwijde groepering die niet alleen uit is op jullie geld maar die ook jullie ziel wil stelen.

De verdorvenheid van de mens is duidelijk maar veel ervan wordt verborgen. Mijn boodschappers zijn nu onder jullie, kinderen, om te helpen jullie ziel voor te bereiden. Of jullie hen al dan niet erkennen voor wie ze zijn, de Heilige Geest die in hun ziel heerst, zal bekering uitdragen.

Diegenen die Mijn pogingen om met jullie te communiceren aanklagen, zullen zeer binnenkort de waarheid begrijpen. Vanaf dat ogenblik zullen Mijn kinderen zich verenigen tegen deze verdorven macht door Satan geleid. Zij zullen niet zegevieren. Iedere hindernis wordt voor hen opgesteld door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Zijn barmhartigheid is zo groot dat Hij Zijn macht zal gebruiken om Zijn kinderen te verdedigen en Hij zal diegenen verdelgen die met alle geweld het pad van de Bedrieger willen volgen.

Wat jullie verschillende opvattingen ook zijn, of Ik nu al dan niet tot jullie spreek, het zal niet van belang zijn. Het is jullie geloof in Mij en Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, dat uiteindelijk zal tellen.

Gebed is hoogst noodzakelijk, kinderen, waar jullie ook zijn, ongeacht jullie geloof, ongeacht jullie opvattingen. Verenig jullie en bid tot de Heilige Geest om verlichting in deze tijd. Satan probeert om jullie de rug te doen keren naar Mij, jullie geliefde Redder. Luister niet naar de twijfels en de angst die hij in jullie hart zaait. Hij zal leugens gebruiken om Mij te beletten jullie ziel te overspoelen met Mijn goddelijk licht. Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zo sterk dat, ongeacht hoe jullie Mij negeren of de rug toekeren, Ik jullie zal blijven roepen. Ik zal dit doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten om deze gave bidden door te zeggen:

O Jezus, bedek mij met Uw Kostbaar Bloed en vervul Mij met de Heilige Geest opdat ik kan onderscheiden of deze woorden van U komen. Maak mij nederig van geest. Aanvaard mijn smeekbeden met barmhartigheid en open mijn hart voor de waarheid.

Ik zal gehoor geven aan de meest verharde zielen wanneer zij dit gebed opzeggen.

Geef Mij de kans om jullie tot bij Mij te brengen opdat Ik zoveel mogelijk van Mijn kinderen kan bijeenbrengen vóór de Grote Waarschuwing.

Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie nooit zal ophouden te bestaan hoezeer jullie je ook doof houden voor Mijn dringende oproep om eenheid.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie