Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding

Ontvangen op zaterdag 12 november 2011

16.00 u

Mijn innig geliefde dochter, de scheiding van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen.

Zodra de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen heb dan vinden ze de pijn van de scheiding moeilijk te verdragen. Deze is nog meer uitgesproken wanneer de zielen die belijden Mij te beminnen zich, door de zonde, na de dood in het vagevuur bevinden.

Hoewel alle zielen in het vagevuur uiteindelijk naar de Hemel gaan, is de smart van Mij gescheiden te zijn pijnlijk en schrikbarend.

Bij veel zielen die in God geloven, bezorgt alleen al de vermelding van de hel doodsangst in hun hart. Degenen die vervolgens ontdekken dat hun ziel gezuiverd moet worden in de hoedanigheid van het vagevuur, voelen bovendien een erbarmelijkheid die moeilijk te begrijpen is voor diegenen die vandaag in leven zijn.

Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk want het is tijdens deze periode dat jullie moeite zouden moeten doen om jullie ziel te zuiveren door vasten en boete. Gebruik deze tijd terwijl jullie kunnen om jullie ziel te redden. Om dit te doen, moeten jullie te allen tijde de nederigheid opzoeken om ervoor te zorgen dat jullie klein worden in Mijn ogen. Enkel de kleinen kunnen door de zeer smalle poorten van het Paradijs.

Verwelkom daarom het geschenk van het vagevuur, dat jullie aangeboden wordt tijdens de Waarschuwing, als boetedoening voor jullie zonden wanneer jullie gezuiverd moeten worden. Kinderen, jullie zullen niet op de dood moeten wachten om deze zuivering onder ogen te zien. Jullie zijn gezegend, kinderen, want geen smet van de zonde zal op jullie zielen achterblijven. Vervolgens kunnen jullie rechtstreeks toegang krijgen tot het nieuw tijdperk van vrede waarover Ik spreek. Hier zullen al Mijn kinderen die tijdens de Waarschuwing om vergeving voor hun zonden verzoeken, heengebracht worden.

Open jullie hart en verwelkom Mij wanneer Ik naar jullie toekom tijdens de op handen zijnde Waarschuwing waarbij jullie Mij zullen kunnen omarmen. Sta Mij toe om jullie vast te houden en om jullie zonden te vergeven zodat jullie de Mijnen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave die Ik van jullie nodig heb.

Dit zal jullie onder Mijn ogen jullie moment van glorie zijn. Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase waarbij jullie in staat zullen zijn om jullie aan te sluiten bij jullie broeders en zusters in het nieuwe Paradijs op aarde zoals het van in het begin door God, de Schepper van alle dingen, geschapen werd.

Dat zal jullie nieuwe en rechtmatige woning worden voor 1000 jaar. Wacht op Mijn komst met liefde, hoop en vreugde. Er valt niets te vrezen. Verheug jullie! Ik kom nogmaals om jullie te redden van de vijand van de mensheid. Deze keer is zijn kracht zo zwak, dat het moeilijk zal zijn voor hem om de zielen van degenen die Mij met open armen ontvangen tijdens de Waarschuwing, weg te grissen.

Jullie Jezus

Verlosser van de mensheid

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie