Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.

Ontvangen op dinsdag 18 september 2012

17.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is een lastige tocht geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie opvolgen.

Zij worden belachelijk gemaakt door diegenen van wie zij de mening waarderen.

Zij worden bespot door diegenen die beweren geestelijk rijp te zijn en zij worden bespuwd door diegenen die Mij, Jezus Christus, loochenen.

Zij moeten de doornenkroon en de nederigheid, die nodig is om de pijn van het lijden in Mijn heilige naam te dragen, aanvaarden.

Laat geen mens het doornige pad naar eeuwige redding onderschatten.

Als jullie deze kwelling doorstaan, zullen jullie snel gezuiverd worden en dan zullen jullie in staat zijn anderen te helpen, van wie de zuivering pas na de Waarschuwing zal plaatsvinden.

Er zullen momenten komen, Mijn geliefde leerlingen, waarop leugens in jullie geest gezaaid zullen worden door anderen die willen dat jullie Mijn missie laten varen.

Jullie moeten gewoon vastberaden en hoffelijk blijven en bovendien blijven zwijgen wanneer jullie geconfronteerd worden met deze vervolging.

Discussieer nooit of tracht nooit de echtheid van Mijn heilig woord te bewijzen, want jullie zullen struikelen en vervolgens zullen jullie vallen. Op dat moment zullen jullie weggeschopt worden en zullen jullie het moeilijk vinden om Mijn woord verder uit te dragen. Jullie zullen, met andere woorden, vast komen te zitten. Daarop zal de verwarring intreden en, in sommige gevallen, zullen jullie Mij de rug toekeren.

Veel van mijn volgelingen, die hun kruis opnamen om Mij te volgen in deze missie om zielen te redden, konden hun zware tocht niet voortzetten.

Sommigen lieten anderen zaden van twijfel in hun geest zaaien.

Anderen geloofden de leugens die hen verteld werden om deze missie, Mijn laatste heilige missie op aarde om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, te verloochenen.

Enkel diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, met een diepgaande trouw, en die de rol van het lijden bij de redding van zielen begrijpen, hadden het uithoudingsvermogen om door te zetten.

Het is niet gemakkelijk om Mij, jullie Jezus, na te volgen. Hoewel het opvolgen van Mijn onderrichtingen jullie dichter bij Mijn Heilig Hart brengen, kunnen jullie jezelf pas echt een leerling van Mij noemen wanneer jullie je overgeven aan de realiteit, namelijk het kruis.

Veel arme zielen geloven dat zij grote macht, grote roem en erkenning van de wereld zullen ontvangen wanneer zij gehoor geven aan Mijn oproep. Dat is niet het geval.

 Ik ben een lijdend slachtoffer en daarin ligt Mijn macht over Satan.

Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel. Ik koos onwaardige zielen om Mijn boodschappen over te brengen.

Ik roep de armste, de zachtmoedigste en de grootste zondaars omdat Ik jullie moet tonen dat jullie allemaal gelijk zijn in Mijn ogen. Maar het zullen enkel diegenen zijn, die aanvaarden dat alleen de nederigen van geest en ziel door Mij omhelsd kunnen worden, die zich snel richting geestelijke volmaaktheid zullen bewegen.

Lijd in Mijn naam en Ik zal jullie in heerlijkheid doen opstaan in het Nieuw Paradijs.

Aanvaard de waarheid van Mijn goddelijkheid daarin, dat Ik Mijzelf nooit zal ophemelen door Mijn ware profeten, en ook zij zullen nooit in Mijn naam streven naar roem.

Welnu, komt tot Mij met vertrouwen en overgave zodat Ik jullie tot de Mijnen kan maken.

Jullie Jezus

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie