Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

Ontvangen op maandag 10 september 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij.

Tot al diegenen die zich beroemen op hun atheïsme, dat zij dragen als een ereteken om trots op te zijn, zeg Ik dit:

Wanneer het moment aanbreekt en je de waarheid kunt zien, omdat Ik je deze geef, zal je nog steeds met twijfels bestookt worden.

Weet dat jouw twijfels, die op dit moment niet aanwezig zijn omdat je denkt dat je de waarheid kent, een vloek zijn.

Het is Satan, die je eerst verleidt en je vervolgens vervloekt.

Je bent een kind van God en je werd verblind voor de waarheid om je te beletten het Nieuw Paradijs op aarde, dat door Mijn Vader aan de mensheid beloofd werd, te betreden.

Wanneer de waarheid je geschonken wordt en de twijfels je daarop nog steeds kwellen, vraag Mij dan a.u.b. om je te helpen. Slechts één woord, slechts één roep, is alles wat je nodig hebt.

Dit is wat Ik wil dat je tot Mij zegt:

Kruistochtgebed (76) ‘Het atheïstengebed’

Jezus, help mij om de liefde van God te aanvaarden
als deze mij getoond wordt.
Open mij ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel
zodat ik gered kan worden.
Help mij te geloven door mijn hart te vervullen met Uw liefde.
Houd mij vervolgens vast
en verlos mij van de kwelling van de twijfel.
Amen.

Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme.

Hoe spannen jullie je voortdurend in om jullie hart ongevoelig te maken voor de waarheid, de waarheid over het bestaan van God.

Hoe proberen jullie voortdurend andere zielen te werven om jullie overtuigingen aan te nemen. Waarom is dat zo denken jullie?

Waarom steken jullie zoveel energie en moeite in het uitschreeuwen van jullie overtuigingen denken jullie? Dat is om te bewijzen dat het bestaan van God onwaar is.

Zijn jullie je er niet van bewust dat, wanneer jullie dat doen, jullie inspanningen vol hartstocht zijn? Hoe komt het dat zo’n hartstocht kan neerkomen op zo’n haat voor God?

Als God niet bestaat, waarom haten jullie Hem dan?

Hoe kunnen jullie iemand haten die, in jullie ogen, niet bestaat?

Satan is jullie God, maar waarschijnlijk geloven jullie toch niet dat hij bestaat.

Wat jullie niet weten, is dat hij jullie geest controleert aangezien hij die met een leugen vult.

Hoe ween Ik om jullie!

Wat houd Ik nog steeds van jullie!

Hoe snak Ik ernaar om jullie te redden voordat het te laat is!

Jullie Jezus

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie