Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen

Ontvangen op woensdag 2 november 2011

19.40 u

Mijn innig geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde zich naar een nieuwe toestand begeeft als voorbereiding op Mijn daad van goddelijke barmhartigheid wanneer Ik kom om jullie nogmaals te redden.

De haat neemt toe in elk land. De ontevredenheid wordt overal gevoeld. De liefde voor elkaar is zwak terwijl de eigenliefde niet enkel getolereerd wordt maar ook essentieel geacht wordt om in de hedendaagse wereld geaccepteerd te worden.

Ik zal de haat uitroeien. Ik zal de plannen van de mens, om een schrikbewind op te leggen aan zijn broeder, vertrappen. Ik zal de arrogantie in jullie ziel uitwissen. Elke zonde zal aan jullie geopenbaard worden zoals deze in zijn pure verfoeilijkheid er in Mijn ogen uitziet.

Waarom is het nodig dat tegenwoordig zoveel goedhartige zielen hun rug keren naar Mijn leer van weleer? Waarom nu? Wat is er met de liefde tot God de Vader dat deze in hun ogen beschamend wordt? Ik zal het jullie vertellen. Dit is omdat zoveel van Mijn kinderen op een zijspoor gezet zijn door de geneugten van de wereld. Hoewel veel van de stoffelijke goederen die zij opzoeken nu buiten hun bereik liggen, wijzen ze Mij nog steeds af. De zielen van de mensen zijn overschaduwd door een duisternis die zo dicht is dat het tijd zal vergen voor Mijn licht om door hun ziel heen te schijnen en deze te doordringen.

Wat een tranen van bittere smart schrei Ik voor deze verdwaalde zielen die snakken naar de vrede van de redding waar zij om smeken. Zij beseffen gewoon niet dat enkel Ik deze vrede in hun vermoeide hart kan brengen.

O, hoe is Mijn liefde reeds lang in de vergetelheid geraakt. Ik ben maar een flard in hun gedachten, van weinig belang. Zij willen gemoedsrust en vrede in hun hart maar zij zullen Mij hier niet om vragen. Het is slechts wanneer zij vragen dat Ik kan antwoorden. Weten zij dit niet?

Wat diegenen onder jullie betreft die van Mij houden maar die hun broeder haten of er aanstoot aan nemen, ook jullie hebben Mijn hulp nodig. Ik wil jullie trouw niet als jullie de anderen niet met goedheid behandelen. Wanneer jullie je broeders en zusters kwetsen, om welke reden dan ook, dan kwetsen jullie Mij. Ongeacht hoe jullie je daden rechtvaardigen, weet dit: Ik voel de pijn van diegenen die jullie slecht behandelen. Wanneer jullie Mij zo kwetsen, kunnen jullie Mij geen ware liefde vanuit het hart tonen.

Leer hieruit! Zoek de nederigheid in alle dingen voordat jullie voor Mijn aangezicht komen om trouw te zweren aan Mijn Heilige Wil. Op deze manier zullen jullie zuiver van ziel worden en geschikt om Mijn Koninkrijk te betreden.

Jullie, Mijn kinderen, hebben veel geluk want miljoenen van jullie zullen deel gaan uitmaken van Mijn Nieuw Paradijs. Dit is het gevolg van de tijd waarin jullie leven. In de wereld van vandaag kunnen zovelen van jullie, kinderen, nu gered worden op een manier die bij de vorige generaties niet mogelijk geweest is.

Verwelkom dit nieuws en gebruik deze kans om Mijn goddelijke barmhartigheid met een open en berouwvol hart te aanvaarden nu het nog kan!

Jullie Redder, Jezus Christus 

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie