Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid te overhandigen

Ontvangen op woensdag 2 november 2011

10.40 u

Mijn kind, het moment nadert voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van goddelijke barmhartigheid te overhandigen. Aldus moet jij je concentreren op je missie om zielen te redden. Je mag geen verstrooiingen toelaten die je oog afhouden van de allerbelangrijkste taak: het verspreiden van bekering.

De Hemel verheugt zich aangezien dit goddelijk geschenk spoedig zal aangeboden worden door de zuivere liefde die Mijn zoon in Zijn Hart draagt voor alle zielen. Mijn kind, terwijl dit werk toeneemt in intensiteit, zal de Boze jou bij elke gelegenheid door middel van diverse mensen blijven kwellen. Er is jou opgedragen om te zwijgen en je enkel op Mijn Zoon te focussen.

Jij, Mijn kind, bent degene die aangewezen is om zeer gedetailleerd het verlangen van Mijn Zoon om in deze tijd met de mensheid te spreken, mee te delen. Wees onverschrokken en moedig want deze heilige missie zal slagen! Het werd reeds zeer lang geleden aangekondigd en er wordt jou elke vorm van bijstand vanuit de Hemel verleend. De heiligen begeleiden jou allemaal want zij werden voltallig verzameld om ervoor te zorgen dat deze missie niet zal falen. Dit kan dan ook niet! Je moet ophouden met je zorgen te maken wanneer de dingen hopeloos lijken want dat is de misleiding waarmee je geconfronteerd zal worden. Dat is het werk van de Bedrieger.

Ik, jouw geliefde Moeder, werk de hele tijd samen met jou. Het was door Mij dat je voorbereid werd om voor Mijn dierbare Zoon verschijnen. De verleende genaden moesten het mogelijk maken jouw ziel te zuiveren waardoor je geschikt werd om voor de Redder van de mensheid te werken.

Het was door Mijn dierbare Zoon dat je voor de Allerheiligste Drieëenheid gebracht werd. Dit is één van de allerbelangrijkste missies sinds Mijn Zoon gezonden werd om de wereld van de zonde te redden.

Sta jezelf nooit toe om af te wijken van deze missie. Evenmin mag je toegeven aan de verleiding om er van weg te lopen. Bid te allen tijde tot Mij, jouw Moeder, om bescherming!

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

Moeder van Barmhartigheid

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie