Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader vraagt Zijn kinderen om zich in gebed te verenigen

Ontvangen op dinsdag 15 november 2011

11.00 u

Mijn dochter, Ik kom vandaag om Mijn dierbare kinderen en al diegenen die in Mij geloven, bijeen te brengen om in vereniging te bidden om alle zielen op aarde te redden.

Het is Mijn verlangen dat jullie je grenzeloze liefde voor de Allerheiligste Drieëenheid bewijzen door nederigheid te tonen in de liefde voor elkaar zodat de zonde aan de gehele mensheid vergeven kan worden.

Ik ben de God van gerechtigheid maar Ik ben eerst en vooral de God van liefde en barmhartigheid. Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn barmhartige goedheid. Als zodanig is het Mijn intentie om alle zielen in veiligheid te brengen in deze Eindtijd, zoals jullie deze op aarde kennen. Vrees niet, kinderen ! Het is niet Mijn bedoeling om jullie schrik aan te jagen maar om jullie in Mijn armen te sluiten door Mijn allesomvattende liefde voor elk van Mijn kinderen.

Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, vooral op die zielen, zo vol van liefde voor Mij, hun Schepper, om jullie aan te sluiten bij jullie broeders en zusters en jullie op te richten tegen het kwaad in de wereld.

Satan en elke demon van de hel dolen nu rond op de aarde, Mij trotserend, in deze Eindtijd, kinderen. Zij zijn verspreid over de wereld, vervolgen de zielen en drijven hen tot de rand van de waanzin.

De slechte invloed wordt op dit moment door bijna iedereen gevoeld. Doordat Mijn bestaan, en dat van Mijn geliefde Zoon, ontkend, verworpen en aan de kant geschoven wordt, bedekt de duisternis thans jullie wereld. Door het niet erkennen van de waarheid van jullie schepping op deze aarde, zijn jullie, Mijn geliefde kinderen, onbewust het doelwit van Satan geworden.

Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken aangezien deze plaag jullie wereld in zijn greep houdt. Moord, haat, afkeer om Mijn glorie te verkondigen of om Mijn bestaan te erkennen, oorlog, vervolging, hebzucht, overheersing en moreel verval. Al deze verdorvenheid werd door Satan in jullie wereld teweeggebracht en verspreid door de zondaars die erg vatbaar zijn voor zijn valse, lege beloftes.

Hij, Satan, bekoort eerst deze op macht beluste zondaars en diegenen met een zwak geloof. Heeft hij hen verleid, dan bezielt hij hen. Zij, op hun beurt, besmetten hun medebroeders en –zusters en veroorzaken verschrikkelijk veel leed door misbruik van hen te maken.

Jullie, Mijn geliefde gelovigen, worden nu door Mij opgeroepen om stand te houden en Mijn heilig woord te verdedigen opdat de mensheid gered kan worden. Jullie zullen dit op twee manieren doen. Allereerst door voortdurend gebed en ten tweede door Mijn heilig woord te verspreiden. Het gebed zal niet alleen helpen om de mensheid te redden van de hel en de van de volkomen verlatenheid door Mij, maar het zal ook Mijn hand van kastijding verzachten. Deze hand van kastijding zal, en laat hier geen twijfel over bestaan, neervallen op die verdorven zondaars die toegestaan hebben dat de geest van duisternis hun gedrag beheerst ten opzichte van de onschuldige ondergeschikten waarover zij de controle uitoefenen.

Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemel een beroep op Mijn kinderen om te luisteren naar Mijn smeekbede waarbij Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk overeind te komen. Bid samen het volgende gebed :

Allerhoogste God, in de naam van Uw welbeminde Zoon, Jezus Christus,
die U hebt opgeofferd om ons, Uw arme kinderen,
te redden van het vuur van de hel, aanhoor ons gebed.
Mogen wij onze nederige offers aanbieden
en beproevingen en tegenspoed aanvaarden
als een middel om tijdens de Waarschuwing de redding van alle zielen te verkrijgen.
Wij smeken U om de zondaars te vergeven
die het moeilijk vinden om terug te keren en Uw barmhartige goedheid te aanvaarden
om de nodige offers te brengen die U gepast acht om hen te verlossen in Uw heilige ogen.

Door te bidden tot Mij, jullie Hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het Heelal en de mensheid, zal Ik jullie gebeden verhoren en vrijstelling verlenen aan al deze zielen voor wie jullie bidden.

Dank jullie, Mijn gekoesterde kinderen, om dit als Mijn goddelijke oproep uit de Hemel te herkennen. Dank voor jullie nederigheid van hart om Mijn stem te herkennen wanneer deze zich laat horen.

Denk eraan dat Ik een oceaan van barmhartigheid ben en van jullie houd met een vaderlijke tederheid. Ik streef er enkel naar om ieder van jullie te redden uit de greep van de Boze zodat we ons kunnen verenigen als één Heilige Familie.

God de Eeuwige Vader 

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie