Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eerst vindt bekering plaats. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.

Ontvangen op woensdag 19 september 2012

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, er vindt nu een grote verschuiving plaats in de wereld en het licht van Mijn barmhartigheid nadert.

Laat geen mens geloven dat wat Ik zeg dat zal geschieden, niet zal plaatsvinden.

Ik spreek enkel de waarheid, dus jullie moeten op Mij vertrouwen.

Mijn Heilige Geest daalt nu snel neer op de mensheid om hen voor te bereiden op Mij grootse barmhartigheid.

Laat geen mens nalaten zich voor te bereiden of Mijn woord te verspreiden, zodat zielen gered kunnen worden.

Nu komt alles goed, Mijn dochter, doordat alles klaar staat voor de verspreiding van Mijn woord, zoals een veldbloem die in elke natie wortel zal schieten.

De zoete geur van Mijn liefdesgeschenk wordt zelfs door degenen met een klein geloof waargenomen. Want zij zijn zich bewust van een verandering en een verschuiving, maar zij begrijpen niet wat er aan het gebeuren is.

Vertel hen dat de Heer, God, Koning van Barmhartigheid, voorbereidingen treft om voor de tweede keer terug te komen om hen te redden.

Mijn Verbond nadert het stadium waarin eerst bekering plaatsvindt. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.

Vertrouw op Mij en bereid jullie voor want het moment van de bekering van een groot deel van de mensheid is dichtbij! 

Er worden veel obstakels op jullie weg geplaatst, Mijn leerlingen. Dit is wat jullie moeten doen:

Loop rechtdoor! Steven op het pad op Mij af en blijf waardig, welke beledigingen jullie ook naar het hoofd geslingerd worden! Door zo te handelen en jullie niet in te laten met het Beest, die zich van anderen bedient om jullie te doen twijfelen aan jullie geloof, verslaan jullie hem.

Dat is de reden waarom Ik zweeg en nauwelijks reageerde op Mijn aanklagers, Mijn beulen. Want dat wel doen, zou Satan macht gegeven hebben.

Mijn dood vernietigde de macht die hij over Gods kinderen had. Hij verloor toen zijn macht om alle zielen weg te kapen. Nu Ik zeer spoedig wederkom, zal hij alle macht verliezen. Maar tot dan zal hij zielen blijven wegkapen.

Wees sterk! Wees kalm! Wees moedig! Ik ben met jullie. Wanneer jullie je wil overgeven en volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie veilig zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie