Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden

Ontvangen op zaterdag 1 september 2012

10.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn boodschappen aan de mensen gegeven worden, wijst op het dringend karakter van deze missie.

Zoveel mensen in de wereld zijn verdwaald.

Zoveel arme zielen weten niet wie God, Mijn Vader, is.

Zovelen erkennen Mij, Zijn geliefde Zoon, niet als de ware Messias.

Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden.

Deze boodschappen zijn bestemd voor Christenen, Joden, Moslims, atheïsten, agnosten en al diegenen die troost zoeken in door de mens gemaakte religies.

Alle mensen, alle zielen, hebben hetzelfde verlangen om de zin van hun leven te ontdekken.

Als zij niet in God geloven, is het voor de meesten hartverscheurend. Want zij geloven dat alles eindigt wanneer hun leven op aarde afloopt.

Ach, als zij maar konden zien wat er gebeurt wanneer hun ziel voor Mij verschijnt. Zij zien Mij en zijn sprakeloos want zij kunnen niet geloven dat Ik echt besta. De vreugde bij veel van dergelijke zielen gaat maar met verlichting gepaard, als zij in staat van genade sterven.

Wanneer zij Mij zien, wordt echter de vreugde van die zielen, die in duisternis verkeren, plotseling onderbroken en zij drijven, in een toestand van ontzetting en wanhoop, van Mij weg naar de diepten van de hel.

Die zielen die van de Leer van God afweten, door Zijn profeten en ten gevolge van Mijn eigen missie op aarde, en die Mij afwijzen, weet dit:

Jullie hebben ervoor gekozen om de waarheid de rug toe te keren. Door Mijn liefde voor jullie, zal Ik alles doen wat Ik kan om jullie de ogen te openen.

Ik zal geschenken brengen en Ik zal jullie redden door Mijn grote barmhartigheid. Ik roep jullie allemaal op, ongeacht welke religie jullie aanhangen, om nu naar deze woorden te luisteren.

Jullie weten allemaal hoe het is om deel uit te maken van een familie.

Sommigen onder jullie hebben het geluk geboren te zijn in een liefdevolle familie.

Anderen zijn niet zo gezegend en hebben misschien geleden onder moeilijkheden en duisternis binnen het gezin. Nog anderen zijn verdwaald, gekwetst, boos en kunnen geen echte liefde voor hun familie voelen.

Sommigen zijn verstoten naar de woestijn en moeten voor zichzelf zorgen zonder iemand tot wie zij zich wenden kunnen.

Velen hebben gewoon een soort van houvast nodig om op te steunen teneinde hoop te voelen. Dat is de reden waarom veel arme zielen religies trachten te vinden die deze ontbrekende schakel verschaffen.

Dit voert hen, jammer genoeg, alleen maar verder tot wanhoop. Want deze religies zijn gebaseerd op leugens.

Leugens kwetsen jullie, kinderen. Zij geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Deze religies bezitten geen inhoud omdat zij de waarheid, het pad van de Heer, niet volgen.

Weet gewoon dat Wij, de Heilige Drieëenheid, jullie familie zijn. De Nieuwe Hemel en Aarde zullen jullie ware thuis zijn.

Volg Mij op het pad van de waarheid zodat Ik jullie naar jullie rechtmatige thuis kan brengen.

Een thuis, zo vol van liefde en vreugde, dat het alles vertegenwoordigt wat jullie moeten nastreven.

Open a.u.b. jullie ogen want de tijd is aangebroken waarin de wereld eindelijk het Verbond van de Waarheid geschonken wordt.

Mijn kruisdood was een Verbond om jullie redding te brengen.

Mijn Tweede Komst is ook een Verbond, het laatste Verbond, om jullie thuis te brengen bij God, de Schepper van alle dingen.

Mijn Vader, de Allerhoogste God, stuurt Mij nu spoedig om redding te bezorgen aan al Gods kinderen.

Ik kan dat enkel doen, en daarmee de belofte van Mijn Vader vervullen, als Ik elke ziel kan redden.

Versper Mijn weg niet vanwege twijfels!

Wijs Mijn pogingen, om elke ziel redding te brengen, niet af!

Verspeel de kans niet om een voldaan leven te leiden, vol liefde, vreugde en verwondering, in vrede en harmonie, in het Nieuw Tijdperk van Vrede!

Jullie Jezus

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie