Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Demonische bezetenheid en de zonde van de haat

Ontvangen op zondag 6 november 2011

18.30 u

Mijn innig geliefde dochter, de mensen beseffen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. De pijn en het lijden dat Ik doorsta worden veroorzaakt door de zonden die elke seconde van de dag door de mensen bedreven worden. Ik onderga momenten van intens verdriet wanneer Ik die zielen zie die Mij enorm beledigen door de zonde van de haat.

De haat is doorgedrongen in het hart van velen en komt tot stand door de teistering van Satan. Veel mensen praten over demonische bezetenheid alsof dit gemakkelijk te herkennen is. Zo veel van Mijn kinderen zijn door Satan bezeten. Zij hoeven niet al spartelend gezien te worden om ingenomen te zijn door een demonische aanwezigheid.

Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen. Wat diegenen betreft die in duisternis verkeren: zij worden een gemakkelijke prooi omdat zij de aanwezigheid van het kwaad aantrekken.

Eenmaal bezeten, kinderen, is het zeer moeilijk om jezelf los te trekken. Deze onfortuinlijke kinderen zullen, door de sluwe en manipulerende teistering van de Boze, vervolgens andere zielen aansteken. En zo gaat het verder.

Het kwaad wordt meestal voorgesteld als goed. Het zal moeilijk zijn om onderscheid te maken met uitzondering van dit: het gedrag en de daden van een geteisterde ziel zullen nooit nederig van aard zijn. Zij zullen nooit edelmoedig van hart zijn. Zij lijken misschien edelmoedig toch zal er altijd een addertje onder het gras zitten. Deze valstrik houdt altijd in dat zij eisen stellen aan jullie die jullie niet bevallen.

Blijf weg van zulke zielen! Bid voor hen! Laat niet toe dat zij jullie mee in de zonde sleuren! Wees altijd waakzaam voor de Bedrieger want in deze tijd is hij overal.

Bid altijd om dergelijk kwaad van jullie weg te houden. Gebed zal zijn greep en zijn kracht verzwakken en jullie ook beschermen.

Denk aan Satan en zijn slechte werken als aan een besmettelijke ziekte. Neem alle voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat jullie in contact komen met diegenen die de ziekte dragen. Als jullie zouden weten dat jullie geen keuze hebben, wapen jullie dan met wijwater, een gezegend kruisbeeld en een H. Benedictusmedaille. Zij zullen deze demonen op een afstand houden.

Kinderen, dit is de tijd waarin jullie jezelf en jullie huis moeten omringen met heilige voorwerpen die gezegend zijn. Velen zijn beschaamd om gezien te worden met dergelijke dingen uit angst dat zij uitgelachen zullen worden. Deze dingen zullen jullie bescherming bieden in jullie huis en zijn een grote troost tijdens het gebed.

Denk eraan dat de duivel niet enkel in de hel verblijft maar nu ook zijn rijk stevig gevestigd heeft op de aarde. Gebed is het enige dat hem met schrik vervult en hem machteloos maakt.

Kinderen, het gebed zal jullie in de komende tijd staande houden.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

woensdag 30 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

Boodschap: Kruistochtgebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

woensdag 30 november 2011

Stop de haat tegen de zieners

Boodschap: Kruistochtgebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

dinsdag 29 november 2011

Het vuur van Uw liefde dragend

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

dinsdag 29 november 2011

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken.

Boodschap: Kruistochtgebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

maandag 28 november 2011

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Boodschap: Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden!

maandag 28 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Boodschap: Ik onthul geen datums

zondag 27 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

Boodschap: De wereld zal voorgoed veranderd worden

donderdag 24 november 2011

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Boodschap: Kruistochtgebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

dinsdag 22 november 2011

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Boodschap: Kruistochtgebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

dinsdag 22 november 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie