Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De ware Kerk zal een restant worden

Ontvangen op zaterdag 28 juni 2014
15.30 u
Mijn liefste kind, de grootste misleiding die op de mensheid zal neerdalen, zal vanuit de Kerk van Mijn Zoon op aarde komen en door Zijn vijanden, die deze met slinkse middelen geïnfiltreerd hebben, aangesticht worden. Satan zal de Kerk van Mijn Zoon binnendringen en de tekenen zullen door diegenen die de Geest van God vast in hun ziel geïmplanteerd hebben, duidelijk gezien worden.

Het geloof van de heilige dienaren van Mijn Zoon zal verbrijzeld worden, aangezien velen zich gedwongen zullen voelen Hem in de steek te laten door daden van heiligschennis. Er zal aan veel arme, onfortuinlijke dienaren gevraagd worden om trouw te zweren aan een nieuwe eed en zij zullen te bang zijn om weg te lopen, ook al zullen velen diep in hun hart weten dat dit verkeerd zal zijn.

In de Kerk van Mijn Zoon op aarde zullen veel nieuwe regels geïntroduceerd worden naarmate duizenden nieuwkomers in de Kerk beëdigd zullen worden, en die zullen niet authentiek zijn want zij zullen de ware Geest van Christus niet in hun hart dragen. Zij zullen de Kerk binnendringen en getuigen van een nieuwe ene-wereldreligie die niet Mijn Zoon, Jezus Christus, zal eren. Ze zullen niet alleen Hem niet dienen, hun werkzaamheid zal erin bestaan te voorzien in de behoeften van het humanisme dat in zijn kern het bestaan van de bovennatuurlijk staat van God, en alles waar Hij voor staat, zal ontkennen.

De geestelijken die ooit hun leven aan God gaven, zullen in deze grote misleiding meegesleurd worden, en als gevolg daarvan het ware geloof verliezen. Ze zullen het belang van de redding van de zielen, wat door de dood van Mijn Zoon aan het kruis mogelijk gemaakt werd, niet behartigen. Het kruis staat centraal in het Christendom. Er is maar één kruis en het zal door het kruis zijn dat de eerste zichtbare tekenen van het verraad van Mijn Zoon te zien zullen zijn. Er zullen nieuwe soorten van kruisen geïntroduceerd worden die het kruisteken en wat dit betekent in het hart van de mens zullen schofferen.

Niet-gelovigen, die tot nu toe geen interesse toonden in het Christendom, zullen in de zogenaamde nieuwe ene-wereldkerk getrokken worden. Samen met alle andere religies, die niet uit de Waarheid stammen, zullen ze de kinderen van God die aan het Woord van God trouw zullen blijven, uitlachen en bespotten.

De ware Kerk zal een restant worden, en deze strijdmacht zal zich wereldwijd verenigen om de heiligen van de laatste dagen te worden en zij zullen door de Heilige Geest in staat gesteld worden om de Waarheid te handhaven. Zij zullen bespuwd, uitgelachen en ervan beschuldigd worden radicalen te zijn, net zoals Mijn Zoon, Jezus Christus, beschuldigd werd van ketterij toen Hij op aarde rondliep om de Waarheid te prediken.

Het zal een enorme moed vergen om trouw te blijven aan het Woord van God want jullie zullen van wangedrag beschuldigd worden. Zij, de vijanden van God, zullen zeggen dat jullie misdaad erin bestaat dat jullie onwaarheden over deze gruwel verspreiden. Al wat van God komt, zal als een leugen bestempeld worden terwijl de waarheid, waarvan ze zullen zeggen dat die door de nieuwe ene-wereldreligie vertegenwoordigd wordt, een leugen zal zijn.

De Heilige Geest zal echter diegenen bedekken die doorgaan met het verspreiden van de Heilige Evangeliën, en Mijn Zoon zal jullie toedekken en beschermen. De toekomst van het voortbestaan van het menselijk ras en het recht op het eeuwig leven, beloofd aan iedere man, vrouw en ieder kind, zal op jullie schouders rusten. Het zal een restant zijn dat het Licht van God brandend zal houden in een wereld die in duisternis gedompeld zal worden.

Velen van jullie zullen uitgedaagd worden en er zullen leugens in jullie hart geplant worden door de geest van het kwaad om jullie van de Waarheid af te wenden. Helaas zullen velen van jullie het te moeilijk vinden om trouw te blijven aan jullie overtuigingen, en jullie zullen bekoord worden om Mijn Zoon de rug toe te keren.

Om ervoor te zorgen dat jullie sterk, moedig, kalm en in vrede blijven terwijl jullie het kruis van Mijn Zoon op jullie schouders nemen, moeten jullie dit kruistochtgebed bidden. Voor velen van jullie, die het moeilijk vinden om te aanvaarden dat deze dingen gaan gebeuren, zal er een dag komen waarop jullie dit kruistochtgebed (158) driemaal per dag zullen bidden omdat de druk die jullie opgelegd zal worden om Mijn Zoon te verloochenen, overweldigend zal zijn.

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad
van de nieuwe ene-wereldreligie, die niet van U komt.
Sta mij bij op mijn tocht naar de vrijheid,
langs het pad naar Uw Koninkrijk.

Laat mij met U verenigd blijven,
telkens wanneer ik gekweld en gedwongen word
om leugens te slikken,
die door Uw vijanden verspreid worden om zielen te verderven.

Help mij de vervolging te doorstaan,
om standvastig bij het ware Woord van God te blijven
tegen valse leerstellingen en andere heiligschennissen in,
die ik misschien gedwongen word te accepteren.

Neem mij, door de gave van mijn vrije wil,
op in het domein van Uw Koninkrijk
om mij in staat te stellen op te staan en de Waarheid te verkondigen
wanneer deze als een leugen bestempeld zal worden.

Laat mij nooit wankelen, aarzelen of uit angst weglopen,
ondanks de vervolging.
Help mij om, zolang ik leef,
vastberaden en standvastig bij de Waarheid te blijven. Amen.

Ga, Mijn lieve kinderen, en neem aan dat deze dingen zullen gebeuren, maar weet dat als jullie aan Mijn Zoon trouw blijven, jullie zullen helpen om die zielen te redden die in dwaling gestort zullen worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 158

‘Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie’

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie