Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het geloof van de geestelijkheid zal met voeten getreden worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de Antichrist

Ontvangen op zaterdag 7 juni 2014

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de geest der Waarheid, die doorheen Zijn Kerk op aarde heerst, moet in stand gehouden, gekoesterd en gehandhaafd worden door die geheiligde dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al Gods kinderen toevertrouwd heb.

De priesters in Mijn Kerk zullen weldra voor uitdagingen staan, die tot gevolg zullen hebben dat het velen zeer moeilijk zal vallen Mijn Woord te handhaven. Er zal hun, door de verraders onder hen, van alles voorgelegd worden dat niet van Mij komt.

Hoe snak Ik ernaar hun troost te bezorgen, en hoe zal Ik alles doen wat in Mijn macht ligt om hun ziel te vervullen met het vuur van de Heilige Geest. Ik zal dat doen zodat ze alert en kalm zullen blijven en niet zullen twijfelen wanneer er hun gevraagd wordt deel te nemen aan een leer die niet van Mij zal zijn. Als bewaarders van Mijn Woord moeten zij bereid zijn Mij trouw te blijven. Maar ze zullen ertoe overgehaald worden een nieuwe interpretatie van Mijn Woord na te streven, en dat zal tot ernstige dwaling leiden. Als zij onschuldige zielen, en diegenen die Mij toegewijd zijn, tot dwaling zouden voeren en tot het plegen van godslastering, zullen zij zich schuldig maken aan het omhelzen van de leerstellingen van de hel. Omwille daarvan zullen ze weten hoe het is om de toorn van Mijn Vader te voelen.

De priesters die de Mijne zijn, zullen hun gelofte van liefde, barmhartigheid en kuisheid moeten hernieuwen als zij in een staat van genade willen blijven om Mij te dienen zoals ze zich in Mijn naam ertoe verbonden hebben dat te doen. Jammer genoeg zal de macht van het kwaad, die over hen zal zegevieren, zodanig zijn dat velen de op hen uitgeoefende druk gewoon te moeilijk om te weerstaan zullen vinden. Anderen zullen de nieuwe leer omhelzen en zij zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe ene-wereldpriesterschap dat weldra aangekondigd gaat worden – waarin zij niet langer de Drie-ene God zullen dienen. Zij zullen dan veel zielen tot geloofsafval brengen. Slechts enkele zullen Mij trouw blijven en zij zullen die Christenen troosten die nooit van de Waarheid zullen afwijken. Diegenen die Mij verraden, zullen zelf het slachtoffer worden van de Antichrist en zijn leger, die hen zullen vervolgen op manieren die ertoe zullen leiden dat ze als misdadigers afgedankt en van misdaden, verwant aan verraad, beschuldigd zullen worden tenzij ze een pact met het Beest sluiten.

De getrouwen zullen elkaar troosten en zij zullen door Mijn genade van God de gaven krijgen die nodig zijn om zich tegen de vervolging te beschermen, waaronder het Zegel van de Levende God, dat hen in staat zal stellen om de tegenstand waarmee zij geconfronteerd zullen worden wanneer het Christendom grof bejegend zal worden, te boven te komen. Diegenen die voor Mij en in Mij zijn, zullen in hun hart een grote moed voelen want zij zullen de geest der Waarheid kunnen onderscheiden van de geest van het kwaad. En gedurende al die tijd zal het geloof van de geestelijkheid met voeten getreden worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de Antichrist. Hij zal hen verleiden en in een groot web van misleiding en wanhoop trekken. Zijn invloed op hen zal als een grote duisternis zijn, die over hen zal neerdalen en het licht van hun ziel zal doven, en velen zullen daarna hun ziel aan Satan verkopen.

Al deze gebeurtenissen klinken alsof er groot tumult zal zijn, als donderslagen, maar dat is niet hoe het Beest zal werken. Neen, zijn missie zal als een grote evangelisatie van de wereld gezien worden, wat zich op veel manieren zal tonen. Dit zal zo aantrekkelijk blijken te zijn, dat het niet alleen die gewijde dienaren, de lichtende voorbeelden van God, uitverkoren om Zijn volk op aarde tot heiligheid te brengen, zullen zijn die aan de misleiding ten prooi zullen vallen. De vijanden van God zullen ook de nieuwe evangelische beweging omhelzen die in fasen aangekondigd zal worden, en zonder veel tamtam want dat zou alleen maar te veel vragen scheppen.

Er zullen nieuwe wetgevingen ingevoerd worden, die ervoor gaan zorgen dat het leven van de armen in de wereld zal verbeteren. Vervolgens zal de eenwording van landen bewerkstelligd worden door hun banken, bedrijven, bondgenootschappen als strijdmakkers in geval van toekomstige oorlogen, politiek en tot slot religie. De eerste stappen zijn al gezet en het plan werd gedurende meer dan zeven jaar zeer gedetailleerd gecoördineerd.

Al wat Ik jullie vraag is alert te blijven en te bidden voor al Mijn priesters zodat zij vasthouden aan de genaden die Ik hun verleen om Mij te dienen, en zodat zij het ware geloof kunnen behouden.

Alleen de Waarheid is onverwoestbaar.

Alleen de Waarheid van Mijn Woord zal het leven in stand houden – zowel het leven van de ziel als het leven van deze aarde.

Leugens, gepresenteerd als de Waarheid, komen van Satan die voor de eeuwigheid verdoemd is. Diegenen die hem volgen, zich zijn gewoontes eigen maken en zijn dienaren worden, zullen zich in duisternis dompelen en zichzelf in ernstig gevaar brengen.

Alleen de Waarheid zal jullie redden. Ik Ben de Waarheid. Volg slechts Mij, want niets anders kan jullie liefde, vrede en eeuwige vreugde of gelukzaligheid brengen. Enkel door Mij en Mijn heilig Woord te volgen – zoals Ik het aan de wereld gaf, en dat niet vervalst werd – kunnen jullie gered worden.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie