Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Kruistochtgebed 171:

Moeders gebed van bescherming


Moeder van de Verlossing: "Hier is een heel bijzonder kruistochtgebed, waarvan Mij door de Allerheiligste Drie-eenheid opgedragen werd om het aan de wereld na te laten. Het moet elke dag gebeden worden.”
 

O Heilige Moeder van God, kom op dit moment tot mij in mijn uur van nood.
Bied mijn intenties aan Uw Zoon, Jezus Christus, aan wanneer ik verdrink in verdriet.
Bevrijd mij van de angst en de pijn die mij aangedaan worden om het volgen van het pad van Christus.
Bescherm alle zielen tegen fysieke en mentale onderdrukking in tijden van onrust die voor ons liggen.
Bid, bid, bid dat de duisternis in de wereld opgeheven zal worden
en bevrijd ons van de perikelen van de Boze,
en van diegenen die zijn slinkse plannen om de mensheid te vernietigen uitvoeren.
Vervul mij met de gave om Gods hulp op te zoeken wanneer twijfels mijn ziel vullen
over Zijn beloftes om de mensheid te verlossen uit de klauwen van het kwaad.
Dek ons toe met Uw bescherming en vrede.
Schenk ons de troost en de kracht die wij nodig hebben om Jezus tot onze laatste snik te dienen.
Bid dat ons lijden uitkomst zal bieden aan zielen die in duisternis verkeren
en hen zal helpen de redding na te streven die God hen heeft beloofd door Jezus’ kruisdood. Amen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie