Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan

Ontvangen op woensdag 6 mei 2015

22.31 u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment vloeien Mijn tranen in grote stromen daar het heilig Woord van God verscheurd wordt.

De liefde voor Mij, Jezus Christus, is verdwenen en de geest van Mijn Kerk is aan het verdrogen zodat deze weldra nog slechts een woestijn zal worden. Ze zal van leven verstoken zijn en alleen de ware gelovigen onder Mijn Kerk zullen gestaag het hart van Mijn liefde kloppend houden terwijl al het andere eromheen uitgedroogd zal raken, waarbij elk klein beetje leven eruit gezogen zal worden.

Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan vanwege de verachting jegens het Woord van God.

Alles wat in Mijn Vaders Koninkrijk voor heilig gehouden wordt, wordt door de mens gedecimeerd, wiens hart niet langer liefde voor Zijn Schepper, de Allerhoogste God, voelt. Diegenen die Hem trouw blijven en die Hem liefhebben en koesteren, zullen in hun hart Zijn pijn voelen, als een zwaard dat doorboort en verschrikkelijk lijden toebrengt maar niet zal doden. Want diegenen met een oprechte liefde voor God zullen niet van Hem kunnen scheiden omdat ze met Hem verbonden zijn door een navelstreng die niet doorgesneden kan worden.

God zal, door Zijn barmhartigheid, Zijn vijanden vernietigen die de ziel van diegenen van wie de naam in het Boek des Levens opgenomen is, proberen te stelen. Mijn tijd is bijna daar.

Geef de hoop nooit op of wanhoop nooit wanneer jullie het werk van Mijn aartsvijand aanschouwen en de snelheid waarmee zijn sluwe, verdorven handelwijze door argeloze zielen geaccepteerd wordt. Ik Ben in de eerste plaats een God van groot geduld en Mijn barmhartigheid zal overvloedig over het menselijk ras uitgestort worden te midden van de vlammen van Mijn liefde. Deze vlammen zullen bij diegenen die Mij afgevallen zijn een vernieuwing van het geloof in Mij inprenten, alsook zullen ze Satan en elke demon en gevallen engel vernietigen, die die zielen gegijzeld houden die Mij toebehoren maar die zich van Mij afgescheiden hebben.

Mijn tijd zal komen, maar niet voordat de wereld de tekenen die in het Boek der Openbaring en in het Boek der Waarheid voorzegd zijn, zal zien. Vrees Mij niet! Bereid jullie op Mij voor! Verwerp de bedrieglijke beloftes die door Mijn vijanden gedaan worden! Blijf steeds trouw aan Mijn Woord! Mijn vijanden zullen geen deel hebben aan Mijn Koninkrijk. Mijn geliefde volgelingen, waaronder diegenen die tijdens de Waarschuwing om Mij roepen, zullen nooit sterven. Want hun behoort het Nieuw Koninkrijk – Mijn Koninkrijk – het Koninkrijk dat Mij, de Messias, de Koning van alle tijden, beloofd werd – een wereld zonder einde.

Dit kan een tijd zijn van verwarring, verdeeldheid, droefheid en verlangen naar diegenen die Mij op deze aarde vertegenwoordigen om de Waarheid te verkondigen. Maar weet dit: Ik Ben de Waarheid. De Waarheid sterft nooit. Mijn Koninkrijk is eeuwig en jullie, Mijn geliefde kinderen, behoren Mij toe. Kom! Blijf dicht bij Mij! Ik zal jullie naar jullie rechtmatig erfdeel leiden. Vertrouw op Mij! Luister naar Mij door deze boodschappen – het Boek der Waarheid. Het is Gods geschenk aan jullie zodat jullie Mijn belofte om terug te komen om de levenden te oordelen – zowel diegenen die op deze aarde leven als diegenen die in Mijn gratie gestorven zijn – nooit zullen vergeten.

Ik zal nu over de hele wereld tekenen van allerlei aard laten zien. Diegenen die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen weten dat deze jullie toegestuurd werden op bevel van Mijn geliefde Vader.

Ga in vrede! Luister op dit moment enkel door deze boodschappen naar Mij!

Ik houd zielsveel van jullie allemaal en Ik heb jullie opgeëist als de Mijnen. Laat geen mens proberen om één enkele ziel van Mij te stelen, want hij zal om zijn daden eeuwige kwelling ondergaan!

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie