Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn getrouwe gewijde dienaren, die aan Mijn Woord trouw blijven, zullen opstaan en jullie geleiden

Ontvangen op woensdag 4 maart 2015

22.12 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem werd onderdrukt door de geest van duisternis op een moment dat de mensheid Mij het meeste nodig heeft.

De geestelijke strijd is een felle strijd en wordt uitgevochten door Mijn Koninkrijk tegen de krachten van de Boze. Nochtans zijn veel mensen zich niet bewust van dit feit omdat de geest van het kwaad een nieuwe valse leer aan het uitstrooien is, die op het eerste gezicht populair zal blijken te zijn en bewonderd, verwelkomd en toegejuicht door diegenen die beweren Mijn Woord te spreken, maar die niet van Mij is.

De Boze is voorzichtig, doortrapt en sluw en dus kunnen jullie er zeker van zijn dat, wanneer zijn vertegenwoordigers een nieuwe benadering van Mijn onderrichtingen voorstellen, deze op een voortreffelijke wijze – die als gegrond aanzien zal worden – opgesmukt zal worden. De macht van Mijn vijanden is het geloof van Mijn volk aan het verstikken en zij zien niet wat hun voorgelegd wordt.

Verwarring komt niet van Mij. Mijn Woord is duidelijk, Mijn Leer oneindig. De mensheid heeft het humanisme en het atheïsme omarmd als vervanging voor Mij. Ik werd afgedankt en Mijn Woord wordt slechts in enkele gedeelten getolereerd terwijl de andere delen verdraaid worden om aan de behoeften van de zondaars, die hun ongerechtigheden willen rechtvaardigen, tegemoet te komen. Zij kunnen onderling ketterij vergoelijken, maar Ik Ben alziend en Ik zal de Christenen oordelen naar de manier waarop zij Mijn Woord verwerpen en naar de tegen mij gerichte acties die zij omhelzen.

Christenen worden in de wereld al snel uitgestoten en zij zullen grote ontbering lijden door de haat die in de wereld tegen Mij bestaat. Ik word veracht door diegenen die Mij eens kenden, maar die Mij nu verworpen hebben. Ik word nog nauwelijks getolereerd door diegenen die weten wie Ik Ben, die een aantal van Mijn onderrichtingen verwerpen omdat de Waarheid hen ongemakkelijk maakt.

Gedurende Mijn tijd op aarde werd Ik door velen gemeden, en dan vooral door die trotse zielen die in de tempels Mijn kudde leidden. Zij predikten het Woord van God maar hoorden de Waarheid niet graag uit Mijn mond, van de ware Messias.

De dag van vandaag zijn er ontrouwe dienaren van Mij die zich niet aan de Waarheid houden. Velen van hen nemen Mijn heilig Woord niet langer aan, dat zoals het water van een bron kristalhelder blijft. Zij hebben het water, dat uit de Heilige Geest ontspringt, bevuild en onschuldigen zullen het drinken. De Waarheid zal vervormd worden en velen zullen gedwongen worden om de leer van de duisternis te slikken, die helder zal schitteren als een oogverblindende ster. Deze nieuwe, valse leer zal niets met Mij te maken hebben en alleen diegenen die in het heilig Evangelie geloven en die weigeren daarvan af te wijken, zullen eeuwig leven vinden.

Ik kwam jullie de Waarheid brengen om jullie te redden en jullie kruisigden Mij daarvoor. Maar door Mijn kruisdood overwon Ik de dood. Alles wat Ik deed, deed Ik voor jullie en alles wat uit Mijn overwinning op de dood voortkomt, behoort jullie toe. Het leven van het lichaam komt jullie toe wanneer jullie in Mij geloven, en jullie ziel zal eeuwig leven. Wijs Mij voor Mijn Tweede Komst af en jullie zullen niet klaar zijn om Mij te ontvangen! Als jullie leugens zouden omhelzen, hoewel jullie de Waarheid van Mijn Woord reeds kennen, zullen jullie in wanhoop vervallen. En nu ga Ik nogmaals gekruisigd worden, en ditmaal zal er weinig rouw zijn om Mijn Lichaam – Mijn Kerk – want tegen de tijd dat Ik op de Grote Dag kom, zullen jullie Mij verlaten hebben. Ik zal vergeten zijn, maar de Bedrieger zal verafgood, aanbeden en als iemand van koninklijke bloede begroet worden terwijl Ik in de goot zal liggen en vertrapt zal worden.

Slechts door de kracht van de Heilige Geest zullen Mijn ware volgelingen in staat zijn om opgewassen te zijn tegen deze strijd om zielen, en Ik schenk jullie alle genaden om jullie ogen te openen voor de Waarheid en om te verhinderen dat jullie door bedrog opgeslokt worden.

Mijn getrouwe gewijde dienaren, die aan Mijn Woord trouw blijven, zullen opstaan en jullie geleiden op het pad van de Waarheid. Deze dappere gewijde dienaren van Mij zullen buitengewone genaden ontvangen om de Christenen in staat te stellen het verschil tussen goed en kwaad duidelijk te zien. Vat moed, jullie allen, en weet dat deze genaden nu over deze dienaren van Mij uitgestort worden, want zonder hun leiderschap zou het jullie moeilijk vallen om de Waarheid te verkondigen.

Ik houd van jullie allemaal. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik trek jullie tot Mij en spoor jullie aan Mijn kruistochtgebeden te bidden om de zegeningen te ontvangen die voor deze tocht, die voor jullie ligt, noodzakelijk zijn. De Heilige Geest rust op jullie en jullie zullen met alle mogelijke gaven bekleed worden om jullie devotie tot Mij in stand te houden.

Roep Mij altijd aan om jullie te helpen, om jullie moed, kracht en het vermogen te schenken om jullie vijanden te behandelen met de liefde en het mededogen die nodig zijn om een ware leerling van Mij te worden. Mijn vijanden beminnen betekent echter niet dat jullie de ketterij accepteren. Ik vraag ook dat jullie weigeren je in te laten met om het even welke vorm van haat in Mijn heilige naam.

Verkondig Mijn Woord! Het is niet nodig om het te verdedigen.

Jullie geliefde Jezus Christus

Redder en Verlosser van de hele mensheid

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie