Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Juni, de maand van de Kruistocht om bekering

Ontvangen op donderdag 31 mei 2012

21.00 u

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Denk er altijd aan dat Satan de eerste zaadjes van twijfel in het hart van de uitverkoren zielen zaait.

De grootste afkeuring zal over deze boodschappen uitgestort worden door diegenen die intiem verenigd zijn met Mijn dierbare Zoon.

Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.

Laat hem dat niet doen, Mijn kind! Loop weg en laat je niet met hem in!

Mijn Zoon verdedigt Zijn heilig woord nooit en zo zou jij evenmin mogen bezwijken voor deze bekoring.

De omvang van de satanische invloed neemt toe en verspreid zich overal ter wereld.

Mijn arme kinderen lijden zozeer en Ik huil tranen van verdriet als Ik hun verslagenheid en smart zie.

Mijn kinderen, bid in deze tijd om vrede zodat overal Gods kinderen zich om kracht tot Mijn Zoon wenden.

Enkel een goddelijke tussenkomst, geschonken door de genaden die verleend worden door jullie gebeden, kunnen jullie pijn en lijden verlichten.

Mijn Zoon hunkert ernaar dat de zielen zich tot Hem wenden, want alleen Hij kan de troost bieden die zij nodig hebben. Niets anders zal soelaas bieden voor de kwelling die jullie nu doorstaan.

Ik verzoek jullie dringend, kinderen, om de maand juni te wijden aan de bekering van de mensheid en ervoor te zorgen dat zij streven naar redding.

Noem deze maand de ‘maand van de Kruistocht om bekering’ en bid eendrachtig door middel van gebedsgroepen doorheen de wereld.

Hier is het kruistochtgebed voor de Kruistocht om bekering.

Kruistochtgebed (58) ‘Gebed voor de Kruistocht om bekering’

O lieve Jezus,
ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen
en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.
Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken
om hen af te schermen van de Boze.
 
Open het hart van allen,
in het bijzonder van de verharde zielen
en van diegenen die U kennen maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed,
om neer te vallen en te smeken dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt.
 
Open hun ogen om de waarheid te zien
zodat de dageraad van Uw Goddelijke Barmhartigheid op hen zal neerstromen waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid.
Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag (persoonlijke intentie).
 
Ik smeek U om barmhartigheid en bied U dit geschenk van vasten aan,
gedurende één dag elke week van deze junimaand,
als boetedoening voor alle zonden.
Amen.

Kinderen, jullie moeten elke week gedurende één dag vasten in de junimaand.

Jullie moeten Mijn Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid dagelijks bidden.

Door dat te doen, kinderen, zullen jullie de ziel van miljoenen redden door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie