Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De zonden breken Mijn Heilig Hart

Ontvangen op vrijdag 12 november 2010

3.00 u

Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn Waarschuwing voor de mensheid te publiceren niet. Het is nu noodzakelijk om tot inkeer te komen. Mijn kinderen moeten nu Mijn Waarschuwing horen. Mijn dochter, stel je eerst in verbinding met christelijke groepen om Mijn smekingen mee te delen.

Blijf sterk! Ik heb jou voor dit werk uitgekozen opdat Mijn pleidooi voor verzoening snel gehoord zal worden. Schrijf het boek en deel Mijn boodschappen mee door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen zoals internet en de media. Omdat Mijn verzoek dringend is, zal Ik je hand vasthouden zodat je de boodschap kan begrijpen.

Je bent sterker dan je denkt. Bid verder dagelijks het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid tot Mij. Vrees niet! Waarom ben je zo bevreesd? Het eeuwig leven, wanneer de Hemel en de aarde zich versmelten, moet verwelkomd worden. Dit is waar de mens naar gestreefd heeft sinds het begin der tijden. Laat je niet voor de gek houden door de aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft. Hun belangrijkheid verbleekt vergeleken met de pracht van Mijn Vaders Koninkrijk. Er zal je ondersteuning gezonden worden zodra jouw plan zich begint te ontwikkelen.

Deze laatste paar dagen zijn voor jou overweldigend geweest. Toch heb je in je hart aanvaard wat Ik van jou vraag. Het is moeilijk en misschien een beetje beangstigend voor jou om dit alles aan te nemen maar het is belangrijk dat je op Mij vertrouwt.

Sluit Me in je hart en steun op Mij. Geef elke twijfel die je hebt af aan Mij en jouw taak zal gemakkelijker zijn. Je moet de mensen herinneren aan de beloftes en hen verwijzen naar Mijn geschreven woord. Val terug op de Schrift voor inzicht. Wees nooit of nooit bang om mensen eraan te herinneren hoe hun zonden Mijn Heilig Hart breken en de ziel van Mijn Eeuwige Vader doorboren.

Wij, Mijn Moeder en al de heiligen zullen jouw hand vasthouden en je sterkte geven. Er zal je daadwerkelijke begeleiding gezonden worden en deuren zullen geopend worden om je te helpen in je werk.

Pas op voor degenen die hindernissen creëren om je mededelingen te vertragen. Bid voor hen en ga door. Ik weet dat je moe bent maar Mijn verzoek moet zeer snel beantwoord worden.

Het is nu tijd om te rusten, Mijn kind. Je reageert goed en met geloof en moed. Geef nooit op!

Je geliefde Verlosser, Jezus Christus.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie