Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten

Ontvangen op vrijdag 28 januari 2011

0.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met deze heilige taak door te gaan. Door de toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek der Waarheid te voltooien. Ongeacht hoe verward je bent, toch vind je het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt Mij, maar we hebben niet veel tijd meer.

Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt aan de wereld geschonken om Mijn kinderen te tonen wat ze moeten doen om zich voor te bereiden op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voldoende klaar te maken voor Mijn Tweede Komst.

Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden om de waarheid te lezen. Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de mensen de authenticiteit van Mijn woorden, door middel van jou, Mijn dochter, geschonken om de mensheid te redden, begrijpen.

De mystieke gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud ervaren wordt

Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen, Mijn dochter. Wees enkel dankbaar dat hun dit geschenk geschonken wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van Mijn kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden, zullen zij de waarheid van deze profetie begrijpen. Degenen die na deze gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van dit heilige boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs wanneer hun geloof zwak is. Anderen die de waarheid niet willen kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.

Geef nooit op, Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn kostbare kinderen zijn geboren uit de liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader houdt nog steeds van elk van Zijn kinderen.

Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het geloof van anderen die gezegend zijn met de Heilige Geest. Mijn uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn woord nu in de wereld te verspreiden, hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen om leiding in hun lege, verwarrende leven, tranen van geluk te bezorgen.

Bekijk iedereen door Mijn ogen

Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega’s door Mijn ogen. Zoek altijd naar het goede. Toon hen liefde en zij zullen Mijn aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet weten waarom.

Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om Mijn verdwaalde kinderen te bekeren. Door moeizaam voor hen te bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen redden. Dit omvat zowel die zielen die deze aarde nog niet verlaten hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het vagevuur.

Tenslotte herinner Ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in Mij door jullie geest te openen voor de waarheid vervat in het Evangelie. Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van Mijn Leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de waarheid in jullie hart te tonen. Dan zullen jullie de weg kennen die jullie naar Mij in de Hemel zal leiden. De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen houden en weigeren om te luisteren. Dan kan alleen het gebed van de gelovigen jullie redden. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het opzeggen van Mijn Goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, een geschenk gegeven aan Zr. Faustina in de twintigste eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.

Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Bid, bid, bid nu het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor

jullie eigen ziel en die van de niet-gelovigen. Gebedsgroepen zullen de waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren hebben. Het zal een essentieel middel zijn om de verspreiding aan te wakkeren van de evangelische verlichting die nu in alle delen van de wereld merkbaar zal worden. Aangezien de tijd nadert waarin de profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst op aarde geopenbaard gaan worden wanneer zij zich ontvouwen vóór een reeks wereldwijde gebeurtenissen.

Wees te allen tijde voorbereid, kinderen! Blijf in een staat van genade en houd jullie hart open voor Mijn onderrichtingen van liefde en vrede op aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden dan zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld zijn. Iedereen van jullie heeft het nodig om elke dag, slechts een half uurtje, rustig te gaan zitten.

Doorloop de psalmen, de parabels en vraag jezelf af: ‘Is deze les van toepassing op mijn leven in de wereld van vandaag? ‘ Jullie weten natuurlijk dat het antwoord ‘ja’ is. Bid voor de kracht om jullie opvattingen en inzichten, over het leven na de dood, te veranderen. Onthoud deze belangrijke les! De aarde is enkel een korte passage in de tijd. Het enige ware geluk en het Eeuwige Leven is bij Mij in de Hemel, het Paradijs – Mijn Vaders Koninkrijk.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie