Kruistochtgebed 89

Afdrukken

‘Voor ellendige zondaars’ 

Zaterdag 15 december 2012   21.45u

Lieve Jezus,
help mij, een arme ellendige zondaar,
om met berouw in mijn ziel tot U te komen.
 
Reinig mij van de zonden die mijn leven verwoest hebben.
 
Schenk mij de gave van een nieuw leven,
vrij van de boeien van de zonde,
en de vrijheid die mijn zonden mij ontzeggen.
 
Vernieuw mij in het licht van Uw barmhartigheid.
Sluit mij in Uw Hart.
 
Laat mij Uw liefde voelen
zodat ik vertrouwelijk met U kan worden
en mijn liefde voor U ontstoken wordt.
 
Ontferm U over mij, Jezus,
en houd mij vrij van zonde.
 
Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs te betreden. Amen.