Kruistochtgebed 81

Afdrukken

‘Om het geschenk van de Heilige Communie’

 Vrijdag 19 oktober 2012   9.06u

O hemelse Hostie,

vul mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.
Vervul mijn ziel
met de goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.
 
Schenk mij de genaden om de Heilige Wil van God te volbrengen.
 
Vervul mij met de vrede en de rust
die voortkomen uit Uw Heilige Tegenwoordigheid.
Laat mij nooit aan Uw Tegenwoordigheid twijfelen.
 
Help mij U in lichaam en ziel aan te nemen
opdat, door de Heilige Eucharistie,
de mij geschonken genaden mij zullen helpen
om de glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.
 
Zuiver mijn hart.
Open mijn ziel en heilig mij
wanneer ik het groot geschenk van de Heilige Eucharistie ontvang.
 
Verleen mij de genaden en de gunsten,
die deze aan al Gods kinderen schenkt,
en verleen mij kwijtschelding van de vlammen van het vagevuur. Amen.