Kruistochtgebed 79

Afdrukken

‘Voor twee miljard verdwaalde zielen’ 

Donderdag 27 september 2012   9.00u

O lieve Jezus,
ik smeek U om Uw barmhartigheid uit te storten
over de verdwaalde zielen.
 
Vergeef hen dat zij U afwijzen
en maak gebruik van mijn gebed en lijden
zodat U, door Uw barmhartigheid,
over hen de genaden kunt uitstorten
die zij nodig hebben om hun ziel te heiligen.
 
Ik vraag U het geschenk van genade voor hun zielen.
 
Ik vraag U hun hart te openen
waardoor zij naar U zullen gaan
en U vragen hen te vervullen met de Heilige Geest
zodat zij de waarheid over Uw liefde kunnen aanvaarden
en voor eeuwig bij U en heel Gods familie kunnen wonen. Amen.