Kruistochtgebed 76

Afdrukken

‘Het atheïstengebed’

Maandag 10 september 2012   18.00u

Jezus, help mij om de liefde van God te aanvaarden
als deze mij getoond wordt.
 
Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel
zodat ik gered kan worden.
 
Help mij te geloven door mijn hart te vervullen met Uw liefde.
Houd mij vervolgens vast en verlos mij van de kwelling van de twijfel. Amen.