Kruistochtgebed 74

Afdrukken

‘Om de gave van onderscheidingsvermogen’

Woensdag 22 augustus 2012   9.18u

O Moeder van God, help mij mijn ziel voor te bereiden
op de gave van de Heilige Geest.
Neem mij zoals een kind bij de hand
en leid mij op de weg naar de gave van het onderscheidingsvermogen
door de kracht van de Heilige Geest.
 
Open mijn hart en leer mij
mij met lichaam, geest en ziel over te geven.
 
Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed
en bid dat mij al de zonden uit het verleden vergeven zullen worden
waardoor mijn ziel gezuiverd wordt en ik ongeschonden word
zodat ik de gave van de Heilige Geest kan ontvangen.
 
Ik dank U, Moeder van de Verlossing, voor Uw voorspraak
en ik wacht met liefde in mijn hart op deze gave,
waar ik met vreugde naar uitzie. Amen.