Kruistochtgebed 69

Afdrukken

‘Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden’ 

Donderdag 26 juli 2012   23.55u

God, Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.
Help Uw kinderen om deze te aanvaarden.
 
Belet dat Satan Uw kinderen het recht op hun Vaders erfdeel ontzegt.
Laat ons nooit de strijd om Uw erfdeel in het Paradijs opgeven.
 
Luister naar onze smeekbeden
om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.
 
Ik vraag U, lieve Vader,
om de aarde te reinigen door Uw barmhartigheid
en ons te bekleden met Uw Heilige Geest.
 
Leid ons om Uw allerheiligste strijdmacht te vormen,
beladen met de kracht om het Beest voorgoed te verbannen. Amen.