Kruistochtgebed 65

Afdrukken

‘Voor diegenen in doodzonde’

Maandag 9 juli 2012   23.00u

O lieve Jezus, Redder van de mensheid,
door Uw goddelijke barmhartigheid smeek ik
om goedertierenheid voor al die arme zielen in zonde,
die tijdens de Waarschuwing
misschien van deze aarde weggenomen worden.
 
Vergeef hen hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw lijden
smeek ik U om mij deze bijzondere gunst van verzoening
voor hun zonden te verlenen.
 
Ik bied U mijzelf aan naar geest, lichaam en ziel als boete
om hun ziel te behouden en om hen het eeuwig leven te bezorgen. Amen.