Kruistochtgebed 64

Afdrukken

‘Red mijn broeders en zusters’

Woensdag 4 juli 2012   12.50u

O mijn liefste Redder, Jezus Christus,
aanvaard mijn geschenk van gebed en offers
als hulp om mijn broeders en zusters te redden
uit de gevangenis van de duisternis waarin zij zich bevinden.
 
Sta mij toe te helpen hun ziel te behouden.
 
Ik smeek U om hen hun zonden te vergeven
en ik vraag dat U hun ziel overstelpt met de Heilige Geest
zodat zij in Uw armen zullen lopen,
als het toevluchtsoord dat zij zo hard nodig hebben,
voordat zij voor eeuwig verloren gaan.
 
Ik bied U voor dergelijke zielen mijn geschenk van overgave aan
in nederige dienstbaarheid en dankzegging. Amen.