Kruistochtgebed 57

Afdrukken

‘ Gebed voor de geestelijkheid – Jezus, laat mij Uw roep horen’

Maandag 28 mei 2012   20.45u

O mijn lieve Jezus,
open mijn oren voor de klank van Uw stem.
Open mijn hart voor Uw liefdevolle roep.
Vervul mijn ziel met de Heilige Geest
zodat ik U kan herkennen in deze tijd.
 
Ik bied U mijn nederige trouw
aan alles wat U van mij vraagt.
Help mij om de waarheid te onderscheiden,
op te staan, te antwoorden
en Uw stem te volgen
zodat ik U kan helpen om de zielen van de hele mensheid te redden.
 
Uw Wil is mijn bevel.
Geef mij de moed om mij door U te laten leiden
zodat ik de wapenrusting kan opnemen
die nodig is om Uw Kerk naar Uw Koninkrijk te voeren. Amen.