Kruistochtgebed 55

Afdrukken

‘Voorbereiding op de Waarschuwing’

Maandag 21 mei 2012   20.15u

O mijn lieve Jezus,
open a.u.b. het hart van al Gods kinderen
voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.
 
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden
met liefde en dankbaarheid.
 
Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden
en om te smeken om de vergeving van hun zonden
zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk. Amen.