Kruistochtgebed 49

Afdrukken

‘Belofte van trouw voor de christelijke geestelijkheid’ 

Dinsdag 24 april 2012   19.45u

O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.
Ik beloof U mijn liefde en trouw.
 
Ik smeek U mij een teken te geven van Uw roepen.
Help mij om mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.
 
Zegen mij met de genade van de Heilige Geest
opdat ik niet misleid zal worden
door diegenen die beweren in Uw naam te komen
maar die niet de waarheid spreken.
 
Toon mij de waarheid.
Laat mij Uw liefde voelen
zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan volbrengen.
 
Ik vraag U met een nederig hart om mij de manier te tonen
waarop ik U kan helpen om de zielen van de mensheid te redden.
Amen.