Kruistochtgebed 43

Afdrukken

‘Red zielen tijdens de Waarschuwing’

Dinsdag 3 april 2012   20.00u

O, God Almachtige Vader,
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en ter herdenking van Zijn kruisdood
om ons van onze zonden te verlossen,
smeek ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden
en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.
 
Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon,
verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven
die niet in staat zijn om te streven naar verlossing
omdat zij niet lang genoeg zullen leven
om Jezus, Uw Zoon, om de barmhartigheid te vragen
hen te bevrijden van de zonde. Amen.