Kruistochtgebed 36

Afdrukken

‘Voor diegenen die hulp nodig hebben om de ene ware God te vereren’

Woensdag 7 maart 2012   15.40u

Jezus, help mij,
want ik voel mij verloren en verward.
Ik ken de waarheid over het leven na de dood niet.
 
Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren
die niet de ware God zijn.
 
Red mij en help mij de waarheid helder in te zien
en verlos mij uit de duisternis van mijn ziel.
Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen. Amen.