Kruistochtgebed 31

Afdrukken

‘Gebed om een keten van bescherming te vormen’

Donderdag 16 februari 2012   20.00u

O mijn Jezus,
laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen
om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht,
gierigheid en hoogmoed,
om een eind te maken aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
 
Ik vraag U om te verhinderen
dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren
en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen
voor de waarheid over Uw liefde. Amen.