Kruistochtgebed 27

Afdrukken

‘Gebed om vrede in de wereld’

Maandag 6 februari 2012   20.15u

O mijn Jezus,
ik smeek om barmhartigheid voor diegenen
die getroffen worden door verschrikkelijke oorlogen.
 
Ik smeek dat die gekwelde naties,
die blind zijn voor de waarheid van Uw bestaan,
vrede bijgebracht wordt.
 
Bekleed deze naties a.u.b. met de kracht van de Heilige Geest
opdat zij zullen ophouden
met hun streven naar macht over onschuldige zielen.
 
Ontferm U over al Uw landen
die machteloos zijn tegen de snode gruwelijkheden
die de wereld overdekken. Amen.