Kruistochtgebed 25

Afdrukken

‘Om bescherming van de zieners overal ter wereld’

Zaterdag 4 februari 2012   10.09u

O Allerhoogste God,
ik smeek U om bescherming te bieden
aan al Uw heilige boodschappers in de wereld.
Ik bid dat zij beschermd worden tegen de haat van anderen.
 
Ik vraag dat Uw allerheiligste Woord
snel over de wereld verspreid wordt.
Bescherm Uw boodschappers
tegen laster, verguizing, leugens en alle soorten van gevaar.
 
Bescherm hun familie
en bekleed hen te allen tijde met de Heilige Geest
opdat de boodschappen,
die zij aan de wereld geven,
opgevolgd worden met een rouwmoedig en nederig hart. Amen.