Kruistochtgebed 24

Afdrukken

‘Volle aflaat voor absolutie’ (voor Katholieken en niet-Katholieken – Katholieken moeten, zoals Jezus het gevraagd heeft, nog steeds regelmatig te biechten gaan)

Dinsdag 31 januari 2012   21.30u

Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest krijgen.

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.
 
Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.
 
Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.
 
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
 
Wij vereren U.
Wij loven U.
 
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.
 
Wij houden van U, Jezus
 
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.