Kruistochtgebed 21

Afdrukken

‘Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid’

Dinsdag 24 januari 2012   16.55u

Wij prijzen en danken U,
O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid,
voor de liefde en het mededogen dat U voor de mensheid hebt.
 
Wij danken U voor het geschenk van redding
dat U aan Uw arme kinderen schenkt.
 
Wij smeken U, O Heer,
om diegenen te redden die de Boze volgen.
Dat hun hart geopend zal worden
voor de waarheid over hun eeuwig leven. Amen.