Kruistochtgebed 17

Afdrukken

‘Gebed voor duistere zielen tot de Moeder van de Verlossing’ 

Zondag 1 januari 2012   15.00u

O Onbevlekt Hart van Maria,
Moeder van de Verlossing en Middelares van alle genaden,
U die zult deelnemen aan de redding van de mensheid
uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.
 
Moeder van de Verlossing,
bid dat alle zielen gered kunnen worden
en de liefde en barmhartigheid aanvaarden,
betoond door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus,
die nog eens terugkomt om de mensheid te redden
en om ons de kans te geven op Eeuwig Heil. Amen.