Kruistochtgebed 15

Afdrukken

‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’

Maandag 19 december 2011   19.30u

O mijn Hemelse Vader,
wij eren U met een diepe waardering
voor het offer dat U gebracht hebt
toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.
 
Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan,
uit nederige dankbaarheid voor het geschenk
dat U thans aan Uw kinderen geeft:
het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God,
maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid
met dankbaarheid te aanvaarden. Amen.