Kruistochtgebed 168

Afdrukken

‘Om de gave van Gods liefde’

Maandag 29 september 2014   20.50u

O liefste Vader,
O Eeuwige,
Allerhoogste God,
maak mij Uw liefde waardig.
 
Vergeef mij a.u.b. voor het kwetsen van anderen
en voor elke wandaad die enig kind van U leed berokkend heeft.
 
Open mijn hart zodat ik U in mijn ziel kan verwelkomen
en reinig mij van de eventuele haat die ik jegens een andere persoon kan voelen.
 
Help mij om mijn vijanden te vergeven
en om overal waar ik ga en onder diegenen die ik elke dag ontmoet,
de zaden van Uw liefde te zaaien.
 
Schenk mij, lieve Vader, de gaven van volharding en vertrouwen
zodat ik Uw heilig Woord kan handhaven
en aldus de vlam van Uw grote liefde en barmhartigheid
in een verduisterde wereld levend kan houden. Amen.