Kruistochtgebed 163

Afdrukken

‘Red mij van de vervolging’

Zaterdag 9 augustus 2014   17.43u

O Jezus, behoed mij voor de pijn van de vervolging in Uw naam.
Maak mij geliefd bij Uw Hart.
 
Help mij af van de hoogmoed, hebzucht, kwaadwilligheid, eigendunk en haat in mijn ziel.
Help mij om mij echt aan Uw barmhartigheid over te geven.
Neem mijn angsten weg.
 
Help mij mijn pijn te verlichten en neem alle vervolging van mij weg
zodat ik U als een klein kind kan volgen,
in de wetenschap dat U alles in de hand houdt.
 
Bevrijd mij van de haat
die tentoongespreid wordt door al diegenen die beweren van U te zijn,
maar die U in werkelijkheid verloochenen.
Laat hun scherpe tong mij niet geselen
of hun snode daden mij niet van het pad van de waarheid afbrengen.
 
Help mij om mij enkel op Uw komend Koninkrijk te concentreren,
en om met waardigheid tegenover eventuele beledigingen
die ik namens U kan ondergaan, te volharden.
 
Breng mij gemoedsrust, de vrede van het hart, de vrede van de ziel. Amen.