Kruistochtgebed 157

Afdrukken

‘Voor zielen in gevangenschap’ 

Zaterdag 14 juni 2014   12.40u

O lieve Jezus, bevrijd die zielen
die slaven van valse goden en Satan zijn.
Help ons om hun, door middel van onze gebeden,
verlichting van de pijn van de bezetenheid te bezorgen.
 
Open de poorten van hun gevangenis
en toon hun het pad naar het Koninkrijk van God,
voordat zij door Satan in de afgrond van de hel gegijzeld worden.
 
Wij smeken U, Jezus,
 om deze zielen te bekleden met de kracht van de Heilige Geest
zodat zij naar de waarheid op zoek zullen gaan,
en help hen de moed te vinden
om de valstrikken en verdorvenheid van de duivel de rug toe te keren. Amen.