Kruistochtgebed 156

Afdrukken

‘Bescherming tegen haat’

Maandag 9 juni 2014   21.42u

Lieve Jezus, schenk mij Uw liefde
en open mijn hart om met dankbaarheid Uw liefde te aanvaarden.
Laat door de kracht van de Heilige Geest Uw liefde mij bestralen
opdat ik een baken van Uw barmhartigheid word.
 
Omring mij met Uw liefde
en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat,
die ik aantref wanneer ik het nieuws van Uw Woord verspreid, afzwakken.
Stort Uw barmhartigheid over ons uit
en vergeef diegenen die U afwijzen, U beledigen
en die onverschillig staan tegenover Uw goddelijkheid,
en schenk hun de gave van liefde.
 
Laat Uw liefde duidelijk blijken
op momenten van onzekerheid, zwak geloof
en in tijden van beproevingen en lijden,
en help mij om door de kracht van de Heilige Geest
diegenen de waarheid te bezorgen,
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.