Kruistochtgebed 150

Afdrukken

‘Om de zielen van de niet-gelovigen te redden’

Vrijdag 16 mei 2014   16.05u

Lieve Jezus, ik vraag U om al diegenen te redden
die, niet door hun eigen schuld, weigeren om U te erkennen.
Ik bied U mijn lijden aan
om U de zielen te bezorgen van diegenen die U afwijzen,
en om de barmhartigheid die U over heel de wereld zult uitstorten.
Wees hun ziel genadig.
Neem hen op in Uw hemels toevluchtsoord
en vergeef hen hun zonden. Amen.