Kruistochtgebed 8

Afdrukken

‘De schuldbelijdenis’ 

Dinsdag 22 november 2011   22.30u

Dit gebed moet, tijdens en na de Waarschuwing, gebeden worden om te smeken om welwillendheid bij de vergeving van de zonde.

Liefste Jezus,
ik vraag Uw absolutie voor al mijn zonden
en voor de schade en verwondingen
die ik anderen veroorzaakt heb.
 
Ik bid nederig om de genaden
om te vermijden U opnieuw te beledigen
en om boete aan te bieden overeenkomstig Uw Allerheiligste Wil.
 
Ik smeek om de vergeving van elke toekomstige belediging
waaraan ik deel kan hebben
en die U pijn en lijden zullen veroorzaken.
 
Neem me mee naar het Nieuw Tijdperk van Vrede
zodat ik voor eeuwig deel kan uitmaken van Uw familie.
 
Ik houd van U, Jezus.
Ik heb U nodig.
Ik eer U en alles waar U voor staat.
 
Help mij, Jezus,
opdat ik waardig mag worden
om Uw Koninkrijk te betreden. Amen.