Kruistochtgebed 141

Afdrukken

‘Bescherming tegen vervolging’

Dinsdag 18 maart 2014   16.20u

Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd
om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.
Beschut mij tegen Uw vijanden.
Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.
 
Deel in mijn pijn.
Verlicht mijn lijden.
Verhef mij in het Licht van Uw aanschijn
tot de dag dat U terugkomt
om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.
 
Vergeef diegenen die mij vervolgen.
Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden
zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden
en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen. Amen.