Kruistochtgebed 139

Afdrukken

‘Om de kracht om het kwaad te verslaan’ 

Zaterdag 8 maart 2014   13.37u

Lieve Jezus,
bescherm mij tegen de boosheid van de duivel.
Bedek mij,
en al diegenen die in zijn nabijheid zwak en weerloos zijn,
met Uw Kostbaar Bloed.
Schenk mij de moed om hem te verwerpen
en help mij om iedere dag elke poging van hem,
om mij op om het even welke manier in te palmen,
te ontwijken. Amen.